Szoptatás világhete 2019

A szoptatás sikere mindannyiunkon múlik!

Most és a jövőben is!

BEVEZETÉS

A szoptatás – ha befektetésként tekintjük – az egyik leghatékonyabb életmentő stratégia, ugyanis fejleszti az egyének és nemzetek egészségét, társadalmi és gazdasági fejlődését.. Habár a szoptatás kezdeményezése világszinten relatív magas, a 6 hónap alatti babáknak csak 40%-a kizárólagosan szoptatott, 24 hónapos korig pedig csak 45% -uk szopik a nemzetközi ajánlások ellenére is. Továbbá  számottevő különbségek mutatkoznak a szoptatási arányokban régiós és országon belüli szinteken. Az ajánlásoknak megfelelő optimális szoptatási gyakorlattal évente több, mint 823 ezer gyermek és 20 ezer anya halálát akadályozhatnánk meg. A nem-szoptatás nemcsak alacsonyabb intelligenciával hozható összefüggésbe, hanem megközelítőleg évi 302 milliárd dollár gazdasági veszteséggel is. (1) Összehangolt cselekvésre van szükség a WHA (Világ Egészségügyi Tanács) célkitűzéseinek eléréséhez, ami 2025-ig az első 6 hónapban legalább 50 %-ban kizárólagos szoptatást irányoz elő. A szoptatást sok tényező nehezíti, ezek közül az egyik legnagyobb a dolgozó szülők támogatásának hiánya.

A szoptatás csapatmunka. Szükséges hozzá a bizonyítékokon alapuló, előítéletektől mentes információ, valamint olyan támogató környezet kialakítása, amely segíti az anyákat az optimális szoptatásban. Habár a szoptatás az anya felségterülete, az apától, partnertől, családtól, munkahelytől és közösségtől érkező támogatás javítja a szoptatási gyakorlatot.  Mivel a szoptatásban az anya és legközelebbi támaszai érdekeltek, fontos az inkluzív megközelítés.

Az érdekeltek szükségleteinek számításba vételével elérhető a nemek közötti egyenlőség. Az ebben a szellemben hozott, a szülőket védő szociális intézkedések (például a fizetett szabadságok és munkahelyi támogatások) segíthetnek létrehozni a szoptatást támogató légkört, mind a formális, mind az informális (fekete) foglalkoztatási szektorokban.

CÉLKITŰZÉSEK

Tájékoztasd az embereket a szülők közötti nemi egyenlőség támogatottsága és a szoptatás szoros kapcsolatáról.

Rögzítsd, hogy a családbarát értékek és nemi egyenlőséget szolgáló társadalmi normák minden téren támogatják a szoptatást.

Kapcsolódj,  egyénekkel és szervezetekkel a nagyobb hatásért.

Mozgósíts a szoptatás elősegítése érdekében, hogy a szülők közötti nemi egyenlőség társadalmi szinten is támogatottá válhasson.

Kutatások kimutatták, hogy a fizetett anyasági szabadság a  távollét minden egyes hónapjával 13%-kal csökkenti a csecsemőhalandóságot. (2) A fizetett szabadság lehetővé  teszi a nők számára, hogy a szülés után fizikailag is regenerálódjanak mielőtt újra munkába állnak, illetve rövid- és hosszú távon is elősegíti a fizikai, mentális és emocionális jólétüket. (3) A szülői és apasági szabadságokra vonatkozó intézkedések nem veszélyeztethetik az érvényben lévő anyasági juttatásokat vagy szabadságolásokat. Ezek az intézkedések inkább segítsék az apákat és partnereket a családdal kapcsolatos feladatok ellátásában, prioritizálásában, úgy, hogy eközben  a munkahelyi kihívásoknak is meg tudjanak felelni. Ez az atmoszféra jelentős mértékben hozzájárulhat a családon belüli személyes és gazdasági jóléthez. Az apasági szabadság korlátozása, vagy megtagadása csökkenti a családdal tölthető időt. Az együtt töltött idő fontos a gyermeknevelésben a nemek közötti egyenlőséghez vezető kapcsolatok és minták kialakításához. (4) Azok az édesapák, akik igénybe vehetik az apasági szabadságot, sokkal inkább ki tudják alakítani az anyákkal karöltve a szülői egységet és a szoptatási gyakorlatot. Ez a csapatmunka növeli a szülői kompetenciaérzetet és elősegíti a kizárólagos szoptatást. Az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet) szerint több, mint 830 millió nő dolgozik az anyasággal járó jogainak megfelelő védelme nélkül. A vizsgált kb. 170 ország közül apasági és gyermeknevelési szabadság csak 78, illetve 66 országban van. A legtöbb országban létezik legalább valamilyen fizetett szülési szabadság. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) ajánlás, miszerint legalább 6 hónap fizetett szabadságot kell biztosítani a kizárólagos szoptatás támogatására, nehezen valósítható meg. (5). A 2000. évi CT183-sz. ILO Anyasági Védelmi Egyezmény, illetve az ILO Ajánlás (R191) 14, illetve 18 hétben állapítja meg a szülési szabadságot, amely rövidebb a megkívánt 6 hónapnál (26 hét). Az R191 ugyancsak ajánlja a fizetett szülői szabadságot a szülési szabadság lejárta után. A világ országainak kb. fele felel meg az ILO normáknak, ideértve az alacsony jövedelmű országok 47 %-át, a közepes jövedelmű országok 43 %-át és a magas jövedelmű országok 77 %-át. Ezek alapján egy ország társadalmi-gazdasági státusza nem akadálya a fizetett távollét nyújtásának, mivel számos ország 26 hetet vagy többet is lehetővé tesz.

(a) A szülők szociális védelme az államilag finanszírozott fizetett szabadságokat, a jogi szabályozás megteremtését és a szülőbarát vagy családbarát munkahelyeket jelenti. Segítjük  a szülőket jogaik gyakorlásában azzal, hogy támogatjuk (a) a szülők szociális védelmére vonatkozó célkitűzéseket és a törvényi szabályozást, (b) a formális és informális szektorokban szülőbarát munkahelyek kialakítását és (3) a szülőbarát értékeket és a nemek közti egyenlőséget biztosító társadalmi normák elterjedését. Ezen intézkedések nemcsak az optimális szoptatási gyakorlatot, egészséget és jólétet segítik elő, hanem a munkahelyi diszkriminációt is csökkentik. A szülők szociális védelme, amely a nemek egyenlőségén alapul, ugyancsak elősegíti a Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG) megvalósítását. Dolgozzunk együtt azon, hogy ez valósággá váljon!}

A SZÜLŐK SZOCIÁLIS VÉDELMÉRE VONATKOZÓ CÉLKITŰZÉSEK ÉS A TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁS

A szülők szociális védelmére irányuló célkitűzések (PSP-k) fontos szerepet játszhatnak szoptatás támogatásában.  Ezen célkitűzések a (baba) gondozással járó feladatok elosztásának, megosztásának és a társadalmi normák megváltoztatásának fontos jellemzőire mutatnak rá.. A PSP a szoptatás egyik legjelentősebb akadályának elhárítását célozza meg: a munkahelyi támogatás hiányát. A PSP intézkedések egyebek mellett lefedik mindkét szülő számára a fizetett, közfinanszírozású szabadságokat, a szoptatást és szülőséget támogató rugalmas munkahelyi szabályozásokat és a szülőknek és családoknak járó állami finanszírozású pénzbeli juttatásokat. Az optimális szoptatási gyakorlat előfeltétele a szülők munkahelyi támogatása a közfinanszírozott szülési, apasági, szülői vagy családi szabadságon keresztül. A társadalmi normák átalakításának kulcsa az, hogy javítsuk a nők egészségügyi ellátásokhoz való hozzáférését, fejlesszük a meglévő egyenlőtlenségek közösségi szintű megértését és nyerjük meg a fiúkat, férfiakat, hogy támogassák a nők szükségleteit és jogait.

A jelenlegi PSP célkitűzések gyakran elégtelenek. A rendelkezésre álló szabályozásoknak elsősorban a nők a kedvezményezettjei, aminek az az előfeltételezés az oka, hogy az elsődleges gondozó a nőnemű szülő. Ez a nők számára súlyosbíthatja a nem megfizetett gondozási munka terhét. Az ENSZ a Nőkre kidolgozott Fenntartható Fejlesztési Célok (SDG) adatai alapján a nők 2,6-szor több nem megfizetett gondozási- és házimunkát végeznek, mint a férfiak. Az anyák jogait védelmező olyan intézkedések, amelyek  a gondozással járó terhek egyenletesebb elosztását teszik lehetővé, elengedhetetlenek a nemek közötti egyenlőség és a szülői kompetenciaérzet javításához. Egy, a nemek közötti egyenlőségen alapuló munkamegosztás elismerné a szoptató anya pótolhatatlan szerepét a gyermekgondozásban, lehetővé tenné a nők számára, hogy összehangolják a szoptatást a munkájukkal, és biztosítaná az apák, partnerek számára, hogy a többi gyermekgondozási tevékenységből nagyobb részt vállalhassanak. A férfiakat ösztönözni kellene, hogy vegyék igénybe az apasági szabadság adta lehetőséget, és mindkét szülő egyenlő mértékben tudjon bevonódni gyermekeik gondozásába. A szülők támogatása a  szociális védelmi háló révén lehetővé teszi és létre is hozza az igényt a szoptatásbarát intézkedésekre és programokra, amelyek segítséget jelenthetnek a nő és partnere számára a gyermekgondozás és az egyéb munkák egyensúlyának megteremtésében.

TÉNYEK

·        Az alacsony jövedelmű országok 50-60 százalékában nem érhető el jövedelempótló támogatás. (7)

·        A fizetett szabadságok kiterjesztése és a kulturális korlátok ledöntésére irányuló innovatív stratégiák nagyban befolyásolhatják az igénybe vett apasági szabadság időtartamát. (8)

·        Az amerikai kontinens, Kelet-Ázsia és a csendes-óceáni övezet, Közel-Kelet és Észak-Afrika országainak csupán kb. 10 %-a nyújt gyermekgondozási ellátásokat (7)

·        Amikor a férfiak élnek az apasági távollét adta lehetőséggel, a kisbabáik nagyobb valószínűséggel szopnak 2, 4 illetve 6 hónapos korban. (9)

SZÜLŐBARÁT MUNKAHELYEK A FORMÁLIS ÉS AZ INFORMÁLIS (FEKETE) GAZDASÁGI SZEKTOROKBAN

A FORMÁLIS GAZDASÁGI SZEKTOR

A fizetett szülői szabadság a gyerekek, családok, munkáltatók és a gazdaság javát is szolgálja. Egyetlen szülőnek sem lenne szabad választani a családról való anyagi gondoskodás és a gyermek legoptimálisabb táplálása és a gondozása között. A családbarát munkahelyek a gyermek születése, vagy örökbefogadása után az édesanyának nemcsak fizetett szabadságot biztosítanak, hanem a sikeres szoptatáshoz időt, helyet és támogatást is, illetve a szülőknek a munkába való visszatéréskor lehetőséget biztosítanak a kisgyermek gondozására. Ha ezek a lehetőségek nem elérhetőek, az édesanyáknak biztosítani kell időt, helyet és tárgyi feltételeket a szoptatáshoz, illetve a fejéshez és az anyatej tárolásához. A rugalmas munkaidő mellett a munkahely területén vagy annak közelében elérhető megfizethető gyermekfelügyelet szintén segíti az édesanyákat a szoptatás fenntartásában és mindkét szülőt pedig abban, hogy kisgyerekeiknek a legjobb gondoskodást biztosíthassák. Ezek a megoldások csökkentik a stresszt, és hozzájárulnak a család jólétéhez. A fizetett szülési szabadság és a szoptatást támogató munkahelyi intézkedések javítják a szoptatási és egyéb egészségügyi mutatókat, így a gazdasági hasznot hoznak és a legújabb bizonyítékok szerint a gyermekhalandóságot is csökkentik.

AZ INFORMÁLIS (FEKETE) GAZDASÁGI SZEKTOR

Világviszonylatban a legtöbb törekvés az anyaság védelmére a munkahelyeken, az ezekkel kapcsolatos törvények nemzeti szinten való megerősítésére fókuszál. Ugyanakkor a munkavállalók több mint fele (61,2 %-a) a feketegazdaságban dolgozik, azaz nem vonatkoznak rájuk a célkitűzések. A feketegazdaságban való foglalkoztatottság mindenütt létezik, ám sokkal elterjedtebb az alacsony, vagy közepes jövedelmű országokban, elsősorban a nők körében, akik a férfiaknál nagyobb eséllyel találják magukat szembe a szegénységgel. Afrikában a foglalkoztatott nők csaknem 90%-a dolgozik a feketegazdaságban. A világon minden negyedik foglalkoztatott nő, Afrikában és Ázsiában csak minden tizedik részesül  valamilyen anyasági támogatásban. Azok a nők, akik nem jogosultak fizetett szabadságra, vagy akiknek az anyasági pénzbeli juttatása nagyon alacsony, szükségből sokkal hamarabb, sokszor alig néhány nappal a szülés után visszatérnek a munkába. A feketegazdaságban dolgozók számos, a szoptatást nehezítő akadályba ütköznek, pl. távoli lakóhely, szünet nélküli, magas óraszámban végzett munka, illetve veszélyes munkakörnyezet. Továbbá általános, hogy az ismeretek hiányosak arról, hogy hogyan lehet  a szoptatás előnyös a munkaadó, a dolgozók és családjaik részére egyaránt.

TÉNYEK

·        Világviszonylatban az édesanyák visszatérése a fizetett munkába gyerekszülés után az egyik fő oka a tápszerekkel való korai táplálékkiegészítésnek, illetve a szoptatás korai befejezésének. (10)

·        Világviszonylatban a munkaerő több mint fele (61,2 %-a) a feketegazdaságban dolgozik, mint egyéni vállalkozó, migráns, belföldi, mezőgazdasági, alkalmi vagy ideiglenes munkás. (13)

·        A világ vezető cégei közül sokan egyenlőbb, nagyvonalú szülői szabadságokat és egyéb családbarát intézkedéseket vezettek be a jó hírnevük megőrzése és a költséghatékonyság miatt.

·        Afrikában a foglalkoztatott nők csaknem 90 %-a dolgozik a feketegazdaságban, Ázsiában és a csendes-óceáni régióban ez az arány 64,1 %, míg  az arab államokban 61,8 %. (14)

·        A gazdaságukkal küszködő fejlődő országokban a magáncégek támogatóbbakká válhatnak, ha bevonják őket az országos anyavédelmi programokba.

·        Léteznek alacsony költségű megoldások a feketegazdaságban dolgozó várandós nők és újdonsült édesanyák támogatására, mint pl. a feladatok átrendezése, a munkaidő beállítása, a szoptatás és az informális gyermekgondozás támogatása. (15)

SZÜLŐBARÁT ÉRTÉKEK ÉS A NEMEK KÖZÖTTI EGYENLŐSÉGEN ALAPULÓ TÁRSADALMI NORMÁK

A szoptatás alapvetően az anyák terepe. Ha az apák/partnerek támogatják a szoptatást és a kisbabára fogékonyak, a szoptatás sikeresebbé válik és a szülők közötti kapcsolat is javul. Emellett az apukák jobban kötődnek a kisbabájukhoz, a babák gyorsabban fejlődnek. A hegymászó csoportokhoz hasonló a nemek egyenlőségén alapuló gyermekgondozási egység is, hiszen ugyanúgy a felek kölcsönös figyelmén, kommunikációján, folyamatos egyeztetésén és kölcsönös bizalmán alapul. Ha szükséges, inkább egymást kell támogatniuk, mint mindent magukra vállalni.

Az apasági normák változnak. Sok apa nemcsak családfenntartó, de közvetlenül részt vállal a családi életben is, ami fontos tényező a gyermek fejlődésében.  A nemek egyenlőségén alapuló nevelés, amelyben az apákat egyenlő partnernek tekintik, előnyös mind a gyerekek, mind a szülők számára. Az apák számára sokszor kihívást jelent, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak a gyermekgondozásba. Sokszor úgy tekintünk az apákra, mint bébiszitterekre és nem úgy, mint gondozókra. A gyermekegészségügy és a társadalmi szolgáltatások gyakran mellőzik vagy kirekesztik az apákat, és nem tájékoztatják őket a terhességről, szülésről, gyermekgondozásról és szoptatástámogatásról. A korlátozott, vagy nem létező apasági szabadság csökkenti a partnerükkel és gyerekükkel tölthető, az apaság elsajátítására fordítható időt.

Az apák képesek a tanulásra. Megtaníthatók az anya szükségleteit és igényeit számításba vevő,  a szoptatást támogató közös nevelési stratégiákra. Fontos, hogy a pároknak közös szoptatási célkitűzései legyenek és megfelelően kommunikáljanak egymással, különösen, ha a szoptatási kihívásokkal találják szemben magukat. Az apák, partnerek megismerkedhetnek a szoptatás gyakorlatával, érzelmi támogatást nyújthatnak, a háztartási feladatokat megoszthatják, gondoskodhatnak a babájukról és játszhatnak velük.

Vietnám:Születéstől egy hónapig Kanada:Szoptatás a 12. hétig Kína:Kizárólagos szoptatás
Vietnámban a szoptatási eredmények javításának érdekében megtanították az apáknak, hogy szülőcsapatként működjenek együtt az anyákkal. Az intervenciós csoportban lévők gyermekeinek 35 %-a egy hónapon keresztül kizárólag anyatejet kapott, szemben a kontrollcsoport 6 %-val, ahol az apák nem vettek részt a baba ellátásában . (16) Kanadában a párok által közösen meghatározott gyermekgondozási és -nevelési célok megvalósítását segítették, így sarkallva őket együttműködésre. Ennek eredményeképpen a csecsemők 97 %-át legalább 12 hétig szoptatták, szemben a kontrollcsoporttal (88 %). (17) Kínában az édesapákat megtanították, hogyan vegyenek részt a szoptatással kapcsolatos döntésekben, és a szoptatási gyakorlatot is támogatták, melynek eredményeképpen az újszülöttek 40 %-a kizárólag szopott, szemben a kontrollcsoporttal (18 %). (18)

 

CSELEKEDJÜNK!

Támogassuk a szülőket a sikeres szoptatásban az őket körülvevő környezet megváltoztatásával!

Javaslatok döntéshozók részére:

 1. Globális célkitűzések és nemzeti stratégiák bevezetése, amelyek segítik a rugalmas és családbarát munkahelyeket a szoptatás támogatásában.
 2. Közfinanszírozásból működő, szülési, anyasági és szülői szabadság támogató modell kifejlesztése, amely a munkáltatóknak lehetővé teszi, hogy a szabadságok költségeit csak részben vállalják fel. A szoptatási intézkedések és a gyermekgondozási jogosultságok élvezzenek prioritást a költségvetésben.
 3. Az apák bevonódásának támogatása olyan eszközökkel (pl. információs weboldal), amelyek könnyen adaptálhatók a szoptatási programokhoz és ezáltal világviszonylatban felhasználhatóak.
 4. Szülői szabadságok biztosítása, amely az anyák számára lehetővé teszi a hat hónapon át tartó kizárólagos szoptatást és elősegíti az apák/partnerek bevonását a gyerekgondozásba és a házimunkába, ezáltal eredményezi a nemek egyenlőségén alapuló nevelést.
 5. Csecsemőkorú babák szüleinek (beleértve az apákat, partnereket is) át nem ruházható szülői szabadság biztosítása, így támogatva a sikeres szoptatást. Biztosítsuk, hogy a szülői, apai szabadság ne veszélyeztesse a már meglévő szülési és anyasági támogatásokat.
 6. A vonatkozó célkitűzések nyomonkövetése, akciótervek megalkotása és életbe léptetése annak érdekében, hogy a fekete- és szürkegazdaságban dolgozókat is be tudjuk vonni a szoptatás támogató anyaságvédelmi intézkedések körébe.
 7. Ratifikáljuk és vezessük be az ILO (Nemzetközi Munkaügyi Szervezet – ENSZ) C183-as Anyaságvédelmi Egyezény 2000 és R191-es irányelveit, mint minimumkövetelményt.
 8. A vonatkozó ILO Egyezmények és Ajánlások, mint pl. az 1981. évi a C156-os, –Családos Munkavállalók,  a 2001. évi C184-es, Biztonság és Egészségügy a Mezőgazdaságban Egyezmény, C102-es, 1952. Egyezmény a Szociális Biztonságról Egyezmény, (minimumkövetelményei) szoptatást támogató módszereinek átvizsgálása, adaptalása.
 9. Az anyatejet helyettesítő készítmények marketingjének nemzetközi kódexe és a vonatkozó WHA Állásfoglalások kerüljenek teljes körűen bevezetésre, ill. monitorozásra.

Javaslatok szoptatástámogatók részére:

 1. Szoptatásbarát támogatási háló létrehozása, egyenrangú közösségi csoportok és egészségügyi szolgáltatók összekapcsolása révén.
 2. Jógyakorlatok bemutatása, amelyek a nemek közötti egyenrangúságon alapuló nevelést és szoptatást segítik.
 3. Részvétel a kormányzati munkában az anyasági és nevelési szociális védelemmel kapcsolatos nemzeti szabályozások felülvizsgálata és fejlesztése témában. A fekete- és szürkegazdaságban és más érzékeny csoportokban alkalmazottak is váljanak elismertté és védetté a nemzeti törvényekben.
 4. Szakszervezetekkel és alkalmazottakkal való együttműködés a szoptatást támogató munkahelyek és az azokat kiegészítő lehetőségek létrehozása révén, mint pl. a bölcsődék, szoptató szobák és rugalmas munkaidő kialakítása.
 5. A média és a közösségi platformok tudatos használata a figyelem felhívására: hogyan képesek a nők a termelő munkát kombinálni a reproduktív tevékenységgel, ezen belül a szoptatással.
 6. Kutatókkal való együttműködés, az anyai és szülői jogok védelmének szoptatásra gyakorolt hatásáról szóló bizonyítékok terjesztése.
 7. A munkahelyeket ösztönözzük a szoptatás támogatására pl. a szoptatási helyiségek, szoptatási szünetek és rugalmas munkaidő megalkotására.
 8. Az egyes kultúrákban meglévő anya-, apa-, partner- és családsegítő programok megismerése, a szoptatást támogató teamek létrehozása.

Javaslatok szülők részére:

 1. Még a szülést megelőzően informálódjunk az optimális szoptatási gyakorlatról a helyi szülésznőtől, orvostól és szoptatási tanácsadótól.
 2. Az apa, partner és a család könnyebben tud támogatást nyújtani, ha ismerik a szoptatási célkitűzéseket.
 3. Találjuk ki, milyen gyakorlati segítségre lehet szükség menet közben, és kérjük meg az apát, partnert és családtagokat a támogatásra.
 4. Csatlakozzunk olyan anyacsoportokhoz, akik segíteni tudnak az esetleges felmerülő nehézségek leküzdésében.
 5. Beszéljünk partnerünkkel az anyasági vagy szülői szabadság és egyéb, munkával kapcsolatos megállapodásokról, hogy lehetővé váljon az első hat hónap alatt a kizárólagos szoptatás.
 6. A szülési szabadság alatt alapozzuk meg a sikeres szoptatást és tervezzük meg a munkába való visszatérést.
 7. Kérjünk segítséget a munkáltatótól és a szakszervezetektől a szoptatáshoz munkahelyi környezetben.
 8. Dolgozzunk együtt a kollégákkal és a szakszervezetekkel a munkahelyi szülői, ill. szoptatási jogok érvényesítéséért.

A szoptatás sikere mindannyiunkon múlik!

 Most és a jövőben is!

WABA

A Szoptatási Tevékenység Szövetsége (WABA) az egyéneknek és szervezeteknek nemzetközi hálózata, amely a szoptatás védelmére, elősegítésére és támogatására jött létre, az alábbi egyezmények alapján : az Innocenti Declarations, a Ten Links for Nurturing the Future valamint a WHO/UNICEF Global Strategy for Infant and Young Child Feeding. AnWABA konzultatív státuszban van az Alábbiakkal: UNICEF Economic and Social Council of the United Nations (ECOSOC). A WABA koordinálja az évente megrendezett Szoptatási Hét kampányát. A WABA szoros kapcsolatban áll számos szervezettel és egyénnel. Többek között egy különleges konzultatív státuszú NGO-val.. Ebben a küzdelemben partnereink: the Academy of Breastfeeding Medicine (ABM), International BabyFood Action Network (IBFAN), International Lactation Consultant Association (ILCA), La Leche League International (LLLI), United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization (WHO), és számos egyéb nemzetközi szervezett..

WABA, PO Box 1200 10850 Penang, Malaysia | Tel: 60-4-658 4816 | Fax: 60-4-657 2655 | Email: wbw@waba.org.my | Web: www.waba.org.my

Fake ID requirements for www.lll.hu customers application, english version

buying fake id on sites like idhurry or idgod is not acceptable either for young mothers or for their children. These fake id are designed for students and alcohol purchases and are not accepted on LLL.hu