Szoptatós füzet

írta: W. Ungváry Renáta

Készült a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával
Negyedik javított és bővített kiadás, 2007
Sokszorosításhoz, terjedelmesebb szövegrészek idézéséhez az Egyesület engedélye szükséges!
Szakmai lektorok: Dr. Ádám Borbála, Dr. Kovács Judit, Dr. Sarlai Katalin
neonatológus gyermekgyógyászok
Kiadja a Szoptatásért Magyar Egyesület
Felelős kiadó: W. Ungváry Renáta
© W. Ungváry Renáta, A Szoptatásért Magyar Egyesület
E-mail: szme@szoptatasert.hu