Beszélj úgy, hogy érdekelje, hallgasd úgy, hogy elmesélje

A szerzőpáros útmutatót ad a szülőknek, hogyan beszéljenek úgy, hogy gyermekük meghallja, és hogyan váljanak jó hallgatósággá számukra. Sok életszerű példával, helyzetgyakorlattal, gyakorlati tanáccsal, összefoglaló rajzokkal teszik jól használhatóvá a könyvet.

A könyv gyakorlatilag kommunikációs kézikönyv, amelyet a szerzők a szülők számára tartott tanfolyamok során szerzett tapasztalataik alapján állítottak össze.

A könyv néhány főbb gondolata röviden

Segítség az érzelmek feldolgozásában - Az elfogadás nyelvét gyakorolni kell, hiszen sokunknak elutasították érzelmeit.

 • figyeljünk gyermekünkre
 • fogadjuk el érzelmeit
 • nevezzük meg érzéseit
 • biztosítsuk együttérzésünkről

Együttműködésre buzdítás - Nap mint nap próbáljuk gyermekünket olyan viselkedésformákra rávenni, amik szerintünk és a társadalom szerint elfogadhatóak. Ez sokszor idegtépő helyzeteket teremthet.

 • írjuk le a helyzetet
 • beszéljünk saját érzéseinkről
 • adjunk információt
 • röviden beszéljünk

Büntetés - Nem működik, eltereli a figyelmet a helyzet megoldásáról.

 • vezessük rá gyermekünket, hogyan segíthetne
 • fejezzük ki rosszallásunkat
 • állítsunk fel választási lehetőséget
 • következmény megtapasztalása
 • közösen megbeszélve problémamegoldás

Önállóság támogatása - Az író szerint a szülők számára ez az egyik legfontosabb cél.
Ezt a részt néha túlzásnak éreztem: pl.: ha kérdez valamit gyermekünk, külső információforrást ajánljunk fel a válasz helyett (könyvtár, internet)

 • hagyjuk döntést hoznimutassunk tiszteletet erőfeszítései iránt
 • ne vegyük el a reményt
 • keveset kérdezzünk egyszerre

Dicséret - Néha mi is kínosan érezzük magunkat, ha dicsérnek.

 • értékelés helyett dicsérjük, amit látunk vagy érzünk
 • egy szóban foglaljuk össze a dicséretreméltó viselkedést

Szerepek - Nagy jelentősége van a gyermek önképének alakulásában, hogy a szülők hogyan gondolkodnak róluk. Néha egy nézésből vagy hangsúlyból lehet következtetni, milyen emberek vagyunk.

 • viselkedjünk úgy, ahogy szeretnénk, hogy gyermekünk viselkedjen
 • pozitívan beszéljünk csemeténkről
 • teremtsünk helyzetet számára, amiben kipróbálhatja magát

Ez a könyv segít megtanulni, hogyan mutassuk ki mérgünket anélkül, hogy bántóak lennénk, hogyan birkózzunk meg gyermekünk érzéseivel, hogyan állítsunk fel határokat, úgy, hogy csemeténk szabadságát megőrizzük.

HírLLLevél: 

témák: