Új fogalom Magyarországon: a laktációs szaktanácsadó (IBCLC)

A La Leche Liga azért jött létre, hogy támogatást, bátorítást, információt és felvilágosítást nyújtson a szoptatni kívánó anyáknak. A La Leche Ligában megalapítása óta olyan önkéntes édesanyák dolgoznak, akik saját szoptatási tapasztalataikon túl a képzésük során elsajátított ismereteik birtokában igyekeznek segítséget nyújtani a hozzájuk forduló édesanyáknak. A Liga képzett csoportvezetői mindig naprakész információval rendelkeznek, a szervezet mögött álló orvosi tanácsadó testület gondoskodik arról, hogy a javaslatok mindig a legfrissebb kutatási eredményeknek megfelelőek legyenek.

Az idők folyamán néhány nagy tapasztalattal rendelkező önkéntes szoptatási tanácsadó szeretett volna továbblépni és tudását az egészségügyben kamatoztatni. Ez az igény hívta életre a laktációs szaktanácsadói képzést és vizsgát. Megalakult a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners - IBLCE), mely egy független, non-profit szervezet.

A szoptatási tanácsadók 1985 óta szerezhetik meg a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói (International Board Certified Lactation Consultant - IBCLC) oklevelet. Az oklevél megszerzéséhez egyebek mellett többezer óra gyakorlat és legalább 45 óra továbbképzésen való résztvétel igazolása szükséges. A vizsgára az alábbi témakörökből kell felkészülni:

 • anyai- és csecsemő anatómia,
 • élettan,
 • endokrinológia,
 • táplálkozástan,
 • biokémia,
 • immunológia,
 • fertőző betegségek,
 • anyai- és csecsemő patológia,
 • farmakológia,
 • toxikológia,
 • pszichológia,
 • szociológia,
 • antropológia,
 • csecsemő növekedése, fejlődése,
 • kutatási eredmények értékelése,
 • a tanácsadáshoz kapcsolódó etikai- és jogi ismeretek,
 • szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók,
 • szoptatást segítő eszközök használata, egészségnevelés,
 • a WHO és egyéb nemzetközi szervezetek munkájának, ajánlásainak ismerete.

A bizonyítványt ötévente kell megújítani, így a tudás szinten tartása, a legújabb kutatási eredmények ismerete, a folyamatos továbbképzés elengedhetetlen része a laktációs szaktanácsadói munkának.

A laktációs szaktanácsadó (IBCLC) olyan specialista, aki a szoptató anya és a szoptatott csecsemő különleges igényeit szem előtt tartva megelőzi, felismeri illetve segít megoldani a szoptatással kapcsolatos problémákat. Az IBCLC nem helyettesíti a védőnőt, csecsemősnővért vagy a gyermekorvost, sokkal inkább együtt dolgozik velük, munkájával kiegészíti az ő munkájukat. A világ számos országában találunk szoptatási tanácsadókat az egészségügyben: kórházakban, klinikákon és magán praxisban egyaránt.

Eredeti végzettségüket tekintve orvosokat, nővéreket, védőnőket, szülésznőket, pszichológusokat, egészségnevelőket, szociális munkásokat és egyéb segítő-foglalkozásúakat találunk köztük.

Nyugaton az egészségügyi intézmények szívesen alkalmazzák az IBCLC oklevéllel rendelkező szoptatási szakembereket, így ők előnyt élveznek azokkal szemben, akik mögött nem áll a tekintélyes vizsgabizottság ajánlása.

Magyarországon Dr. Sarlai Katalin volt az első, aki megszerezte az IBCLC oklevelet 1999-ben. Őt követte Rózsa Ibolya 2002-ben; 2003-ban pedig öten - Juhász Judit, Martinovichné Debulay Bianca, Schneiderné Diószegi Eszter, Sződy Judit és W.Ungváry Renáta - tettek sikeres IBCLC vizsgát, így hétre növekedett a magyarországi laktációs szaktanácsadók száma.

Magyarországon a laktációs szaktanácsadói szakma még ismeretlen fogalom. A Szoptatásért Magyar Egyesület szeretné elindítani az IBCLC képzést és vizsgáztatást, hogy minél több segítő-foglalkozású és egészségügyi dolgozó rendelkezzen megfelelő szaktudással. Az Egyesület célja, hogy a laktációs szaktanácsadás elismert szakma legyen hazánkban is.

HírLLLevél: 

témák: