Hogyan lehetek La Leche Liga szoptatási tanácsadó*?

A La Leche Ligát azért alapították, hogy főképp személyes segítségnyújtással bátorí­tást és megfelelő információt adjon minden édesanyának, aki szoptatni kívánja gyerme­két.

A La Leche Liga lényege, hogy tapasztalt édesanyák segítik várandós és kisgyerme­kes társaikat a szoptatás művészetének elsajátításában. A La Leche Liga tanácsadói olyan édesanyák, akik maguk is sikeresen szoptatták vagy szoptatják egy vagy több gyermeküket. A LLL különlegessége éppen abban van és hatékonysága azon alapul, hogy a tanácsadók nemcsak könyvekből tanult ismereteket adnak át, hanem – mivel maguk is átélték a szoptatás minden örömét és buktatóját – együttérzéssel és megértés­sel fordulnak a nehézségekkel küzdő édes­anya felé és bevált gyakorlati javaslatokat tudnak adni a problémák megoldására.

Ha valaki a La Leche Liga tagja szeretne lenni, elég, ha egyetért céljainkkal és támo­gatni kívánja azokat. Ahhoz azonban, hogy akkreditált LLL szoptatási tanácsadó és csoportvezető lehessen, ennél egy kicsit több kell.

*Angolul „leader”-eknek nevezik azokat az akkreditált La Leche Liga szoptatási tanácsadókat, akik LLL baba-mama csoportokat vezetnek, valamint telefonos ill. esetenként személyes segítség­nyújtással támogatják az édesanyákat, akik szeretnék szoptatni gyermeküket. A „leader” magyar fordítása, a „vezető” nem fejezi ki tökéletesen ezt a funkciót. Így jobb híján a „tanácsadó” szót használjuk azzal a kitétellel, hogy a LLL szoptatási tanácsadói nem feltétlenül tanácsokat adnak, inkább a helyes információk megosztásával abban segítik a családokat, hogy jól informált, megalapozott döntéseket tudjanak hozni gyermekük táplálásával kapcsolatban.

Mik a LLL szoptatási tanácsadó feladatai?

 • Havi rendszerességgel megtervezi és ve­zeti a baba-mama csoport találkozóit.
 • Felügyeli a csoport ügyeit – pl. karbantartja a könyvtárat, beszerzi az eladásra szánt könyveket, LLL füzeteket, felelős a csoport pénzügyeiért.
 • Beszámolót ír tevékenységéről.
 • Telefonon vagy személyesen segíti a szop­tatási kérdésekkel hozzá forduló édes­anyákat, és erről pontos, naprakész fel­jegyzéseket készít.
 • Folyamatosan továbbképezi magát, hogy a szoptatással kapcsolatos kérdésekben mindig naprakész legyen.
 • A LLL szoptatási tanácsadó fontos feladata az is, hogy az érdeklődő édesanyákat felvilágosítsa arról, hogyan válhatnak maguk is LLL tanácsa­dóvá és hogy segítse őket a felkészülés­ben.

Mik az akkreditáció feltételei?

A La Leche League International azt a jelent­kezőt akkreditálja La Leche Liga szoptatási tanácsadóként, aki

 • megfelelt az előfeltételeknek
 • legalább egy évig az LLL elveinek megfele­lően szoptatta a gyermekét
 • cselekedetei tükrözik, hogy megértette a Liga filozófiáját
 • egy akkrediált LLL szoptatási tanácsadó ajánlásával bír
 • végigjárta az akkreditációs folyamatot
 • bizonyságát adta, hogy rendelkezik a szoptatással és a felmerülő problémák megoldásával kapcsolatos alapvető isme­retekkel
 • bemutatta, hogy rendelkezik azokkal a gyakorlati ismeretekkel és magatartással, amik szükségesek ahhoz, hogy a La Leche Ligán belül dolgozzon és az LLL-t képviselje
 • és végül aláírta azt a nyilatkozatot, amely­ben kifejezi elkötelezettségét mindaz iránt, amit az LLL képvisel.

Mik az előfeltételek?

Ha valaki szeretne LLL tanácsadó lenni, akkor először is saját szoptatási tapaszta­lattal kell rendelkeznie. Ez azt jelenti, hogy a jelentkező édesanya legalább egy gyerme­két a Liga elveinek megfelelően szoptatta, azaz hat hónapos koráig kizárólagosan és igény szerint, majd pedig megfelelő hozzá­táplálás mellett folytatta a szoptatást lega­lább a gyermek egyéves koráig ill. addig, amíg szopási igényét ki nem nőtte.

Amennyiben a jelentkezés idején a gyermek már nem szopik, fontos szempont, hogy az elválasztása a gyermek igényeinek figye­lembevételével történt-e.

A jelentkezés idején a gyermeknek legalább kilenc hónaposnak kell lennie (ebben az esetben természetesen a kisbaba még szopik).

Azok az esetek, amelyekben a körülmények nem mondhatók szokványosnak – pl. kora­szülött vagy beteg esetleg örökbefogadott babáról van szó – egyedi megfontolás alá esnek.

Az LLL szoptatási tanácsadónak jelentkező édesanya úgy tekint a szoptatásra mint a csecsemő táplá­lásának, gondozásának és megnyugtatásá­nak optimális módjára. Megértette és elis­meri, hogy gyermekének nemcsak az édes­anyja tejére, hanem jelenlétére is éppúgy szüksége van. Amennyiben bármilyen okból szükséges, hogy távol legyen a gyermekétől, ezt minden esetben a kisbaba érzelmeinek és igényeinek figyelembe vételével oldja meg.

A jelentkező az LLL tagja, egyetért az LLL céljával és filozófiájával, huzamosabb ideig részt vett valamelyik baba-mama csoport találkozóin, és olvasta "A szoptatás női művészete" c. könyvet (ez az LLL szoptatási tanácsadók első számú forrásmunkája).

Aki LLL tanácsadó szeretne lenni, annak megfelelő kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie ill. hajlandónak kell lennie arra, hogy ezeket a képességeket fejlessze. Nagyon fontos, hogy tiszteletteljes és elfo­gadó legyen másokkal szemben, és hogy melegséggel, empátiával tudjon mások felé fordulni.

Hogyan zajlik az akkreditációs folyamat?

Az érdeklődő anyával foglalkozó LLL szoptatási tanácsadó az előzetes találkozások és beszélgetések során meggyőződik arról, hogy a jelentkezni szándékozó megfelel-e az előfeltételeknek. Amennyiben kétségei vannak, azokat más csoportvezetőkkel is megbeszéli, és közösen dönte­nek arról, alkalmasnak találják-e a jelentkező édesanyát arra, hogy az akkreditációra ajánl­ják. Amennyiben igen, a csoportvezető ajánlást ír, amit a jelentkezési lappal együtt elkülde­nek a megfelelő, akkreditációval foglalkozó munkatársnak.

A „képzés” során a jelölt egy, a jelöltek képzésében jártas levelezőpartnerrel és a támogató LLL tanácsadóval dolgozik együtt. A levelezés ma már magyar nyelven zajlik.

A levelezés célja elsősorban a jelölt saját szülési-szoptatási-gyermekgondozási tapasztalatainak, valamint ismereteinek, és a kötelező és ajánlott olvasmányokkal kapcso­latos benyomásainak megbeszélése. Az egyes témák átbeszélése esetenként több levélváltást is szükségessé tehet.

A támogató LLL tanácsadó – általában személyesen, de szükség esetén telefonon vagy e-mailben – sok-sok beszélgetés során segíti a jelöltet a felkészülésben. A felkészülés nem utolsó sorban telefonos és személyes helyzetgya­korlatokat is tartalmaz.

A képzés során hangsúlyt helyeznek arra is, hogy a jelölt megismerje azokat a forrásokat, ahol a szoptatással kapcsolatos ismeretek­nek és aktuális kutatási eredményeknek utánanézhet.

Nagyon hasznos, ha a jelölt felkészülése során folyamatosan eljár a baba-mama cso­port összejöveteleire, sőt, lehetőség szerint valamilyen funkciót vállal a csoportban, aktívan közreműködik az LLL rendezvényein vagy más szoptatást támogató rendezvénye­ken, és – amennyiben erre van lehetőség - részt vesz szoptatással kapcsolatos tovább­képzéseken, konferenciákon ill. kommuni­kációs tréningeken.

Kedves Olvasó!

Ha eddig elolvastad, mostanra már bizonyo­san nyilvánvaló számodra, hogy LLL szopta­tási tanácsadóvá válni és annak lenni: hos­szútávú program. Ezt nem lehet egy gyors­talpaló tanfolyamon elsajátítani, és ha valaki belekezd és belefektet sok-sok időt és energiát, akkor nem érdemes rövid idő után abbahagyni.

 • Ha úgy érzed, hogy számodra fontos a szoptatás, és szeretnéd, ha sok-sok édes­anya átélhetné azt az örömöt, amit Te megtapasztaltál a kisbabáddal,
 • ha látod magad körül, hogy milyen sok a helytelen tanácsok miatt értelmetlenül abbamaradt szoptatás és szeretnél ezen változtatni,
 • ha úgy érzed, hogy szívesen segítenél más édesanyáknak, hogy ők is sikeresek legyenek a szoptatásban,

akkor minden bizonnyal köztünk van a helyed.

Látogass el valamelyik LLL baba-mama csoportba vagy gyere el a rendezvényeink­re, hogy közelebbről is megismerhesd a La Leche Ligát és annak munkatársait!

Nézd meg, hogyan működik a csoport (akár többet is megnézhetsz), kapcsolódj be valamelyiknek a munkájába rendszeresen!
Ha közelről látod egy aktív LLL szoptatási tanácsadó mun­káját, jobban el tudod dönteni, hogy szeretnéd-e, tudnád-e ezt a munkát évekig örömmel végezni.

Adj magadnak időt, hogy átitatódj a Liga légkörével! Közben az is kiderül, hogy szeretnél-e hosszútávon is a szoptatással foglalkozni, vagy gyermeked cseperedésével és a szoptatási időszak végével másfelé fordul a figyelmed.

Lehet, hogy nagyobbacska gyermekeddel már inkább az óvodás vagy kisiskolás korosztályt érintő problémák megoldásában szeretnél segédkezni. Ez egyáltalán nem baj, hiszen más területeken is nagyon sok értékes munkát lehet végezni, a Ligában töltött idő pedig így is szép emlék maradhat az egész családod számára.

Ha viszont egyre inkább megerősödik ben­ned, hogy a szoptató családok támogatásá­val akarsz foglalkozni, akkor ne habozz ezt a tervedet megosztani a legközelebbi LLL tanácsadóval – aki segíthet neked, hogy célodat elérd.

Ehhez kívánok minden kedves és a szopta­tás mellett elkötelezett olvasónak sok sikert!

Juhász Judit

A La Leche Liga szoptatási tanácsadók munkájáról, az akkreditálás feltételeiről és menetéről még többet olvashatsz a La Leche League International honlapján.

témák: 

HírLLLevél: