A La Leche Liga céljai, alapelvei és filozófiája

A La Leche Ligát azért alapították, hogy főképp személyes segítségnyújtással bátorí­tást és megfelelő információt adjon minden édesanyának, aki szoptatni kívánja gyerme­két. Szerte a világon szoptatástámogató csoportok biztosítják, hogy az anyák egymásnak adhassák át a tapasztalataikat a csoportvezető szakmai segítsége mellett.

A LLL azt szeretné elérni, hogy hasznosan egészíthesse ki az orvosok és más egészségügyi dolgozók tevékenységét.  A LLL meggyőződése, hogy a szoptatás fontos fiziológiai és pszichológiai előnye mellett a legjobb mind a mamának, mind a babának, egyben a szoros szülő-gyermek kapcsolat kialakításának ideális módja. Egyedülállóan fontosnak tartja, hogy egyik anya a másikat tanítsa meg arra, miként érzékelje, milyen módon elégítse ki gyermeke szükségleteit.

A partner támogatása és szeretetteljes segítsége lehetővé teszi, hogy az anya teljesen a gondoskodásnak szentelje magát, együtt erősítve a családot és a családon keresztül a társadalmat. A LLL továbbá hisz abban, hogy a szoptatás kiteljesedő gondoskodása erősíti az anyaság elfogadását, elmélyíti az anyai felelősségérzetet, és megjutalmazza az anyát a családon belül betöltött egyedülálló szerepéért. Nemcsak mint nő, de mint ember is gazdagodik az anyaság által. Az anyai szerep gyakorlása során szerzett tapasztalatok, élmények és átélt érzelmek minden később betöltendő szerepét gazdagítják.

A Ligának egyetlen sajátos célja van. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy együttműködjék más, hasonló célú szervezetekkel. Gondosan elkerül azonban minden más ügyben való szövetkezést, még ha olyan érdemesek és értelmesek is azok.

A La Leche Liga filozófiája a következőkben foglalható össze:

  1. A szoptatással megvalósult anyai gondoskodás az a mód, amely a csecsemő szükségleteit a legtermészetesebben és leghatékonyabban érti meg és elégíti ki.
  2. Az anyának és a csecsemőnek minél előbb és minél többet együtt kell lennie, hogy szoros kapcsolatukat és az elegendő tejellátást megalapozzák.
  3. Az első években a gyermek számára az édesanyjával való intenzív együttlét olyan alapvető szükséglet, mint a táplálék.
  4. Az anyatej a csecsemők természetes tápláléka, amely egyedülállóan alkalmazkodik a kisbabák változó szükségleteihez.
  5. Az egészséges, időre született csecsemő számára mindaddig az anyatej az egyetlen szükséges táplálék, amíg — kb. fél évvel a születést követően — a baba a szilárd étel iránti igényét nem jelzi.
  6. Ideális esetben a szoptatás addig folytatódik, amíg a gyermek kinövi ezt a szükségletét.
  7. Az anya éber és aktív részvétele a gyermekszülésben elősegíti a szoptatás megfelelő indulását.
  8. A szoptatás élményét megszépíti, a gondoskodó szülőpárt pedig élteti a csecsemő apja által nyújtott szeretetteljes támogatás, segítségnyújtás és a vele töltött együttlét. A gyermeknek az apához fűződő meghitt kapcsolata fejlődésének fontos eleme kora csecsemőkortól kezdve.
  9. A megfelelő táplálkozás kiegyensúlyozott étrendet jelent, amelyben az ételek a lehető legtermészetesebb állapotukban szerepelnek.
  10. A csecsemőkortól kezdve a gyermekeknek olyan szerető útmutatásra van szükségük, amely képességeik elfogadását és az érzéseik iránti érzékenységet tükrözi.

Fake ID requirements for www.lll.hu customers application, english version

buying fake id on sites like idhurry or idgod is not acceptable either for young mothers or for their children. These fake id are designed for students and alcohol purchases and are not accepted on LLL.hu