Szeparáció

A felnőttek egy része úgy véli, egy kisbabának meg kell tanulnia szorongását egyedül kezelni, segítség nélkül. Azt gondolják, ezzel hozzászoktatják a való világban előforduló kihívásokhoz. A kutatások azonban azt mutatják, hogy pont az ellenkezője igaz. Az érzékeny és odafigyelő kapcsolatok alakítják ki a kisgyermekben az igazi függetlenséget.

A csecsemők már életük első napjától fogva felismerik édesanyjukat, előnyben részesítik őt más személyekkel szemben, felismerik a hangját és illatát. A kisbabák természetükből fakadóan rendkívüli módon kötődnek elsődleges gondozójukhoz (aki általában az édesanya). A csecsemő és gondozójának fizikai közelsége, együttléte a kisbaba, később pedig a kisgyermek érzelmi biztonságának legfontosabb forrása. A szülők közelsége biztosítja számára a biztonságot, védelmet, valamint a segítséget és a megnyugvást.

A csecsemők több fejlődési szakaszon mennek keresztül, folyamatosan növekednek és formálódnak gyermekkortól egészen a felnőttkorig, a teljes érettségig. Ha az a cél, hogy a gyermek képességeit a lehető legjobban kiteljesítse, akkor minden fejlődési szakaszban érzékeny figyelemmel szükséges reagálni az adott életkorra jellemző, egyedi igényeire. Az életkoronként változó igények jól nyomon követhetőek a szeparációval kapcsolatban is.

Az első életév még azzal telik, hogy a kisbaba gondozója valóban betöltse a gyermek szemében a Bowlby-féle biztos bázis szerepét. Az a személy nyújt biztos bázist, aki egyszerre lesz a kisbaba számára a megnyugvás és a bizalom legfőbb forrása. A mindennapi élet történései azok, melyek során kialakulhat a bizalom a kisbabában azzal kapcsolatban, hogy kap támogatást és segítséget, ha szüksége van rá. A kisbaba ezáltal talál magának biztos bázist, és ennek birtokában képes felfedezni maga körül a világot, tanulni és tapasztalatokat gyűjteni.

Ezzel kapcsolódik össze a gyermek fejlődő kötődési rendszere. A gondozójával kapcsolatos tapasztalatok során a kisbabában kialakul a képesség, hogy más személyekkel kapcsolatot alakítson ki és ápoljon. Ez az első kapcsolat tanítja meg a más emberek iránti fogékonyságra és a szeretetre. Valamikor a hatodik és a tizenkettedik hónap között számos kisbaba tiltakozik, ha a gondozója távozik. Ez a jelenség tükrözi a baba kötődési rendszerének érését, amit közismertebben szeparációs szorongásnak neveznek. Noha nehéz lehet a jelenség megértése, elfogadása, és fárasztó a kezelése – főleg olyan kisbabáknál, akik korábban hasonló helyzetben nyugodtan viselkedtek -, mindez természetes és pozitív. Azt jelzi, hogy a baba nagyra értékeli ezt az elsődleges kapcsolatot, és nem szeretné, ha ez a kapcsolat megszakadna.

A legtöbb kisgyermek a szorongás jeleit mutatja, ha elválasztják elsődleges gondozójától. Még a látszólag független kisbabáknak is, akik ilyenkor nem tiltakoznak, alapvetően szükségük van egy ismerős felnőtt jelenlétére, aki megnyugtatja őket, ő jelenti érzelmi biztonságuk alapkövét. Függetlenül attól, hogy egy kisbaba szorongóvá válik-e a szeparációt követően, a szeparáció okozta fájdalom, és a közelség iránti igény kudarca jelentős. A kutatások azt mutatják, hogy a lelki fájdalom épp annyira erőteljes – és az agy azonos módon regisztrálja -, mint a fizikai. A legtöbb szülő nem szívesen okoz fizikai fájdalmat gyermekének, miközben előfordul, hogy neveltetésük vagy kulturális értékeik miatt tévesen úgy gondolják, hogy ez a fajta érzelmi reakció jelentéktelen a gyermek számára. Tulajdonképpen az elviselhető és a káros stressz hatása közötti legfőbb különbség abban áll, hogy jelen van-e egy érzékeny és fogékony gondozó, aki segít megküzdeni a stressz forrásával.

A gondozóhoz való közelség, a testkontaktus stabilizálja az érzelmeket, a stresszhelyzetek kezelhetőbbekké válnak: a kisbaba oxigénszintje, bőrének hőmérséklete emelkedik, a sírás csökken. Mindez azért történik, mert a kötődő kapcsolat, valamint az a mód, ahogyan a gondozó foglalkozik a babával – szabályozza a gyermek világát. Másképpen fogalmazva, a babák és kisgyermekek úgy tudnak szembenézni életük kihívásaival, hogy szerető gondozójuk segítségére támaszkodnak. Ennek eredményeképpen a babák és a kisgyermekek akkor tapasztalnak stresszhelyzetet, amikor elválasztják őket gondozójuktól.

A stressz kezelésében a gondozóval szembeni ezen függőség az idő múlásával csökken. Egy csecsemő viszont még nem boldogul gondozója szabályozó tevékenysége nélkül. A baba lelki és érzelmi egészsége függ ettől. Idővel majd annak megtapasztalása, ahogyan gondozója segít neki visszatérni egy nyugodt és biztonságos állapotba (tulajdonképpen ennek a szabályozásnak a tapasztalata) eszközöket ad a gyermeknek ahhoz, hogy részben önállóan is meg tudja oldani a hasonló helyzeteket. Totyogó korban már bővíti ezen eszközök, készségek és képességek tárházát. Még mindig szüksége van egy felnőtt gondozóra, aki vigyáz rá, de egyre jobban képes saját maga kezelni a fizikai és érzelmi problémákat, és csak akkor tér vissza segítségért és védelemért, ha a kihívások nyomasztóvá válnak számára. Képes arra, hogy új képességeit alkalmazza, úgy irányítva a zavaró helyzeteket, ahogyan azt a gondozójával korábban tapasztalta. Ezért létfontosságúak az első életévben megélt tapasztalatok a válaszkész és megnyugvást adó gondozásról, hiszen mindezek életre szóló alapot képeznek az egészséges önszabályozás fejlődéséhez.

Természetesen a legtöbb szülő nem képes a nap 24 óráját, és az év 365 napját a gyermekével tölteni, s még az olyan pillanatnyi különválások is, mint amikor az anyuka kimegy a mosdóba, okozhatnak tiltakozást a kisgyermek részéről. Néhány esetben az elválás nem kerülhető el, és minden családban más körülmények között kell megtalálni a számukra legjobb megoldást. Ami igazán fontos, az a gyermek által befogadott üzenet és tapasztalat állandósága. Minél fiatalabb a kisgyermek, annál fontosabb egy, a gyermekre ráhangolódó gondozó állandó jelenléte.

Napjaink társadalmában a legtöbb ember otthona és munkahelye különválik és nagyon sok felnőtt, társas közeg nem gyermekbarát. Ha ehhez még hozzáadjuk a függetlenséget, önállóságot mint kulturális preferenciát, a szülők gyakran érezhetnek késztetést, hogy gyermeküket túl korán hozzák olyan helyzetbe, amelyben a szeparációval meg kell birkózniuk. A felnőttek egy része úgy véli, egy kisbabának saját magának kell megtanulni szorongását kezelni, segítség nélkül, hogy elég erőssé váljon ehhez a világhoz. A kutatások kimutatták, hogy pont az ellenkezője igaz. Az érzékeny és odafigyelő kapcsolatok alakítják ki a kisgyermekben az igazi függetlenséget. A jelen társadalmában a szülőknek gyakran komoly áldozatokat kell hozniuk, hogy kielégítsék gyermekeik közelségigényét. Ám ha ez sikerül, az kedvezően hat a kisgyermek azonnali biztonságérzetére és hosszú távú fejlődésére is.

Forrás: Lauren Porter – Kate Dent Rennie: Separations. Centre for Attachment

Fordította: Birta-Székely Noémi

Fake ID requirements for www.lll.hu customers application, english version

buying fake id on sites like idhurry or idgod is not acceptable either for young mothers or for their children. These fake id are designed for students and alcohol purchases and are not accepted on LLL.hu