Monthly Archives: május 2018

A La Leche Liga céljai, alapelvei és filozófiája

A La Leche Liga céljai, alapelvei és filozófiája

A La Leche Ligát azért alapították, hogy főképp személyes segítségnyújtással bátorí­tást és megfelelő információt adjon minden édesanyának, aki szoptatni kívánja gyerme­két. Szerte a világon szoptatástámogató csoportok biztosítják, hogy az anyák egymásnak adhassák át a tapasztalataikat a csoportvezető szakmai segítsége mellett.

A LLL azt szeretné elérni, hogy hasznosan egészíthesse ki az orvosok és más egészségügyi dolgozók tevékenységét.  A LLL meggyőződése, hogy a szoptatás fontos fiziológiai és pszichológiai előnye mellett a legjobb mind a mamának, mind a babának, egyben a szoros szülő-gyermek kapcsolat kialakításának ideális módja. Egyedülállóan fontosnak tartja, hogy egyik anya a másikat tanítsa meg arra, miként érzékelje, milyen módon elégítse ki gyermeke szükségleteit.

A partner támogatása és szeretetteljes segítsége lehetővé teszi, hogy az anya teljesen a gondoskodásnak szentelje magát, együtt erősítve a családot és a családon keresztül a társadalmat. A LLL továbbá hisz abban, hogy a szoptatás kiteljesedő gondoskodása erősíti az anyaság elfogadását, elmélyíti az anyai felelősségérzetet, és megjutalmazza az anyát a családon belül betöltött egyedülálló szerepéért. Nemcsak mint nő, de mint ember is gazdagodik az anyaság által. Az anyai szerep gyakorlása során szerzett tapasztalatok, élmények és átélt érzelmek minden később betöltendő szerepét gazdagítják.

A Ligának egyetlen sajátos célja van. Ez azonban nem akadályozza meg abban, hogy együttműködjék más, hasonló célú szervezetekkel. Gondosan elkerül azonban minden más ügyben való szövetkezést, még ha olyan érdemesek és értelmesek is azok.

A La Leche Liga filozófiája a következőkben foglalható össze:

 1. A szoptatással megvalósult anyai gondoskodás az a mód, amely a csecsemő szükségleteit a legtermészetesebben és leghatékonyabban érti meg és elégíti ki.
 2. Az anyának és a csecsemőnek minél előbb és minél többet együtt kell lennie, hogy szoros kapcsolatukat és az elegendő tejellátást megalapozzák.
 3. Az első években a gyermek számára az édesanyjával való intenzív együttlét olyan alapvető szükséglet, mint a táplálék.
 4. Az anyatej a csecsemők természetes tápláléka, amely egyedülállóan alkalmazkodik a kisbabák változó szükségleteihez.
 5. Az egészséges, időre született csecsemő számára mindaddig az anyatej az egyetlen szükséges táplálék, amíg — kb. fél évvel a születést követően — a baba a szilárd étel iránti igényét nem jelzi.
 6. Ideális esetben a szoptatás addig folytatódik, amíg a gyermek kinövi ezt a szükségletét.
 7. Az anya éber és aktív részvétele a gyermekszülésben elősegíti a szoptatás megfelelő indulását.
 8. A szoptatás élményét megszépíti, a gondoskodó szülőpárt pedig élteti a csecsemő apja által nyújtott szeretetteljes támogatás, segítségnyújtás és a vele töltött együttlét. A gyermeknek az apához fűződő meghitt kapcsolata fejlődésének fontos eleme kora csecsemőkortól kezdve.
 9. A megfelelő táplálkozás kiegyensúlyozott étrendet jelent, amelyben az ételek a lehető legtermészetesebb állapotukban szerepelnek.
 10. A csecsemőkortól kezdve a gyermekeknek olyan szerető útmutatásra van szükségük, amely képességeik elfogadását és az érzéseik iránti érzékenységet tükrözi.

A La Leche Liga International története

A La Leche Liga International története

 • 1956 – Az Egyesült Államokban a szoptatási arány közel 20%-ra esik; Október 17, Mary White lakásán az első találkozó
 • 1957 – Dr. Grantly-Dick Read, szülészeti szakértő, az LLL kérésére a helyi középiskolában teltház előtt előadást tart
 • 1958 – Az alapítók tisztázzák a céljukat, és jogi testületté alakulnak LLL of Franklin Park néven; megjelenik a Womanly Art of Breastfeeding első kiadása, valamint a tagok számára kéthavonta megjelentetett kiadványa, az LLL News
 • 1960 – Több, mint 50 nő jelenik meg a kéthavonta tartott „vezetőségi” üléseken, létrejön az első határon túli LLL csoport Jonquiere-ben, Quebecben
 • 1962 – A LLL helyi társulásokat hoz létre, mindegyikben 5-5 csoporttal.
 • 1963 – A LLL megjelenteti a Womanly Art of Breastfeeding első könyvformátumú kiadását és az első fordítást francia nyelven; a Reader’s Digest megjelenteti Karen Pryor „A szoptatás művészetét tanítják” c. cikkét
 • 1964 – A Liga hivatalos neve La Leche League helyett La Leche League International lesz, kanadai, mexikói és újzélandi csoportokkal; a LLLI megtartja első nemzetközi konferenciáját Chicagóban 425 felnőtt és 100 kisbaba részvételével
 • 1965 – kiadják a Leaven első számát, ami segítséget nyújt az LLL szoptatási tanácsadóknak abban, hogy szoptatási és szervezési kérdésekben napra készek tudjanak maradni
 • 1971 – A LLLI széles körű nyilvánosságot kap, amikor a monacói hercegnő a Chicagóban megrendezett 4. Nemzetközi Konferencián beszédet mond
 • 1972 – A szoptatási arányok emelkedni kezdenek, 4%-ot ugranak, majd az évtized során marad az évi átlagos 3%-os emelkedés
 • 1974 – Az Amerikai Orvosi Kamara olyan akkreditált szervezetté nyilvánítja az LLLI-t, amelynek joga van oktatási kreditpontokat adni az egészségügyi képzésben résztvevőknek
 • 1979 – A LLLI is képviseli magát az októberben, Genfben az UNICEF és a WHO által közösen rendezett találkozón, melynek témája a csecsemő- és kisgyermektáplálás
 • 1981 – A LLLI bekerül az UNICEF tanácsadó szervezetei közé; megalapítja a tagszervezeti státuszt szervezeti struktúráján belül; a LLL Svájc lesz az első társult tagország; a The Womanly Art of Breasfeeding című könyvnek megjelenik az átdolgozott és kibővített kiadása; a LLLI rekord létszámú résztvevővel (3800 felnőtt és 2300 gyerek) megtartja 25 éves jubileumi konferenciáját; a LLLI megjelenteti az egészségügyi dolgozók számára negyedévente megjelenő Breastfeeding Abstracts első számát
 • 1982 – LLL szoptatási tanácsadók dolgoznak együtt az UNICEF munkatársaival Brazíliában egy kísérleti vállalkozáson, amelynek célja, hogy alacsony jövedelmű édesanyákat képezzenek ki szoptatási tanácsadónak, és csoportokat hozzanak létre, melyekben édesanyák adnak egymásnak támogatást; a szoptatási arány eléri a 61,9%-ot
 • 1984 – A LLLI kiadja Kaye Lowman Of Cradley and Careers című könyvét
 • 1985 – Az LLL News címe és formája megváltozik: New Beginnings lesz; a LLLI a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadók Vizsgabizottságának (IBLCE) tagjaként részt vesz egy önkéntes képesítési program kidolgozásában és levezetésében laktációs szaktanácsadók számára; lezajlik az első IBCLC vizsga 1985 júliusában
 • 1986 – A LLLI megjelentet 6 könyvet, köztük a The Womenly Art of Breastfeeding új kiadását
 • 1987 – A LLLI elindítja a Peer Counselor programot
 • 1988 – A LLLI megkap egy 4 éves “Gyermek Túlélési Ösztöndíjat” guatemalai és hondurasi projectekre, amelyek keretében alacsony jövedelmű édesanyákat képeznek ki szoptatási tanácsadónak, és szoptatást támogató csoportokat hoznak létre; a LLLI megjelenteti az első kiadását a negyedévenként megjelenő Alumnae News című kiadványnak, melynek célja, hogy elérje az újonnan megalakult “Öregdiák Társaság” tagjait
 • 1989 – A LLLI ingyenes telefonvonalat hoz létre, hogy az anyák elérhessék az LLL csoportokat, és megkaphassák a számukra szükséges szoptatással kapcsolatos információkat; a LLLI megalapítja a Szoptatási Információs Központot (Centre for Breastfeeding Information), a szoptatással kapcsolatos tudományos kutatások legnagyobb központját a világon
 • 1990 – A szoptatási arány 50%-ra esik le; A WHO/UNICEF az irányelveket kidolgozó találkozóján elkészít egy nyilatkozatot a szoptatás védelméről és támogatásáról („Innocenti Declaration on the Protection, Promotion and Support of Breastfeeding”), amelyet az ENSZ 10 szervezete és 32 ország ír alá, köztük az Egyesült Államok is
 • 1991 – A WHO/UNICEF elindítja a Bababarát Kórház Kezdeményezést júniusban Ankarában; a LLLI csatlakozik több más szervezethez és egyénhez, hogy együtt megalakítsanak egy világméretű hálózatot a szoptatás védelmére és támogatására: ez a World Alliance for Breastfeeding Action (WABA); a LLLI megjelenteti a The Breastfeeding Answer Book című könyvet és a The Womenly Art of Breastfeeding című könyv átdolgozott kiadását
 • 1992 – A WABA támogatja a az első Szoptatás Világhetét, melyet augusztus 1-7-ig rendeznek, és amelynek témája a bababarát kórházak; a LLLI támogatja az első Séta a Szoptatásért nevű rendezvényt
 • 1993 – A WHO Igazgatósági Tanácsa januári, 91. ülésén hivatalos partnernek ismeri el a LLL-t.
 • 1994 – A LLLI átköltözteti irodáját a Franklin Parkból Schaumburgba
 • 1995 – A LLLI megjelenik az Interneten saját web oldallal, valamint résztvevőként a „Parent Soup on American Online” oldalon; a szoptatási arányok újra emelkednek, elérik a 60%-ot
 • 1996 – A WABA támogatja az ötödik Szoptatás Világhetét (augusztus 1-7) a következő címmel: Szoptatás: közösségi felelősség; a LLLI megjelenteti a The Breastfeeding Answer Book átdolgozott és kibővített kiadását
 • 1997 – A LLLI megtartja a 25. Orvos Szemináriumot és a 40. Nemzetközi Konferenciát júliusban Washingtonban; 10. évfordulóját ünneplik a Peer Counselor programnak
 • 1998 – Hivatalosan is megalakul az LLLI Oktatási Központja Schaumburgban; feladata a szoptatással és a szoptatás támogatásával kapcsolatos képzések megvalósítása
 • 1999 – A LLLI képviselője Moszkvába utazik, hogy technikai jellegű támogatást nyújtson az újonnan megalakult csoportoknak; Orosz szülészek látogatnak az LLLI irodáiba Schaumburgban
 • 2000 – A LLLI Szoptatási Információs Központja felkerül az Internetre
 • 2001 – A Wellstart International a LLLI-nek adományozza a könyvtárát, ezzel 19 000-ről 38 000-re nő a Szoptatási Információs Központból elérhető szakmai cikkek, tudományos kutatások és könyvek száma
 • 2002 – A LLLI megjelenteti a The Breastfeeding Answer Book átdolgozott kiadását, amely ezúttal már CD formátumban is hozzáférhető

La Leche Liga: 60 év!

Az egyesület gazdálkodása

Az LLL Magyarország Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos jelentések.

 

 

 

Az egyesület alapszabálya

A La Leche Liga Magyarország Egyesület

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

 

 1. Az Egyesület neve és székhelye
 2. Az Egyesület neve: La Leche Liga Magyarország Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). A “La Leche Liga” név nemzetközi szerzői jogvédelem alatt áll.
 3. Az Egyesület székhelye: 2151 Fót, Imre király u. I/3.
 4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.
 5. Az egyesület honlapjának címe:  lll.hu

 

 1. Az Egyesület célja
 2. Az Egyesület célja,
 • hogy bátorítást, támogatást, megfelelő információkat és gyakorlati segítséget nyújtson azoknak az édesanyáknak, akik szoptatni kívánják gyermeküket;
 • hogy felhívja a figyelmet annak fontosságára, hogy az anyák megtanítsák egymást arra, miként érzékelhetik és elégíthetik ki gyermekeik szükségleteit;
 • hogy segítse az anyákat anyai szerepük elfogadásában és a szoptatás útján megvalósuló anyai gondoskodás fontosságának felismerésében.
 • hogy az apáknak segítséget adjon az apai szerepükben való megerősödéshez és az anyáknak nyújtott támogatásukhoz, hogy ezáltal olyan szoros kapcsolat fejlődjék ki, amely a családot és az egész társadalmat is alapjaiban erősíti;
 • hogy kiegészítse az orvosok és a többi egészségvédő szakember tevékenységét;
 • hogy hirdesse a szoptatásnak – mint a csecsemőtáplálás biológiai módjának egyedülálló szerepét az anya és a gyermek testi-lelki jóllétének biztosításában;
 • hogy összegyűjtse és terjessze a szoptatással és laktációval kapcsolatos érvényes kutatási eredményeket és tudományos tényeket;
 • hogy tapasztalatait és ismereteit megossza valamennyi érdekelt szakemberrel;
 • hogy részt vegyen minden olyan – akár más egyesületekkel, szervezetekkel vagy testületekkel közös – feladatban, amely a szoptató anyák támogatásának, a szoptatással kapcsolatos helyes ismeretek terjesztésének és a szoptatási arány növelésének érdekében történik.
 1. Az Egyesületet nem gyógyászati közellátási tevékenység folytatására szervezték. Sem tagjai, sem vezetője nem jogosultak orvosi tanácsot adni, amikor az Egyesület nevében vagy képviseletében járnak el.
 2. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

III. A La Leche Liga filozófiája

A La Leche Liga filozófiája a következőkben foglalható össze:

 1. A szoptatással megvalósult anyai gondoskodás az a mód, amely a csecsemő szükségleteit a legtermészetesebben és leghatékonyabban érti meg és elégíti ki.
 2. Az anyának és a csecsemőnek minél előbb és minél többet együtt kell lennie, hogy szoros kapcsolatukat és az elegendő tejellátást megalapozzák.
 3. Az első években a gyermek számára az édesanyjával való intenzív együttlét olyan alapvető szükséglet, mint a táplálék.
 4. Az anyatej természetesa legkiválóbb csecsemőtáplálék, amely egyedülállóan alkalmazkodik a baba változó szükségleteihez.
 5. Az egészséges, időre született csecsemő számára mindaddig az anyatej az egyetlen szükséges táplálék, amíg — kb. fél évvel a születést követően — a baba a szilárd étel iránti igényét nem jelzi.
 6. Ideális esetben a szoptatás addig folytatódik, amíg a gyermek kinövi ezt a szükségletét.
 7. Az anya éber és aktív részvétele a gyermekszülésben elősegíti a szoptatás megfelelő indulását.
 8. A szoptatás élményét megszépíti, a gondoskodó szülőpárt pedig élteti a csecsemő apja által nyújtott szeretetteljes támogatás, segítségnyújtás és a vele töltött együttlét. A gyermeknek az apához fűződő meghitt kapcsolata fejlődésének fontos eleme kora csecsemőkortól kezdve.
 9. A megfelelő táplálkozás kiegyensúlyozott étrendet jelent, amelyben az ételek a lehető legtermészetesebb állapotukban szerepelnek.
 10. A csecsemőkortól kezdve a gyermekeknek olyan szerető útmutatásra van szükségük, amely képességeik elfogadását és az érzéseik iránti érzékenységet tükrözi.

 

 1. Az Egyesület tevékenysége
 2. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket folytatja:
 • telefonos, személyes és online tanácsadásra és baba-mama csoport vezetésre alkalmas La Leche Liga  szoptatási tanácsadókat képez;
 • baba-mama csoportokat szervez és működtet;
 • telefonos, személyes és online szoptatási tanácsadási szolgáltatást nyújt;
 • továbbképzéseket szervez La Leche Liga szoptatási tanácsadók, egészségügyi dolgozók és érdeklődő családok számára;
 • a szoptatást népszerűsítő, a szülői gondoskodást erősítő, a család szerepét támogató rendezvényeket szervez;
 • támogatja a La Leche Liga szoptatási tanácsadók továbbképzését konferenciákon és egyéb találkozókon;
 • önkéntes szoptatási segítőket képez
 • honlapot üzemeltet;
 • információs kiadványokat és könyveket ad ki;
 • csoportjaiban a szoptatással, csecsemőgondozással és gyermekneveléssel kapcsolatos szakkönyvtárat tart fent.
 1. Az egyesület biztosítja, hogy tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személy is részesülhessen.

 

 1. Az Egyesület formája
 2. Jelen Alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény), illetve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint értelmezendő.
 3. A La Leche Liga Magyarország Egyesület céljai és filozófiája azonosak a La Leche League International (a továbbiakban: LLLI) nevű nemzetközi szervezet céljaival és filozófiájával, az Egyesület a LLLI-t szakmai felettesének fogadja el.
 4. Az Egyesület tevékenységének egy részét szoptatós baba-mama csoportokban, ún. “La Leche Liga csoportokban” végzi. A csoportok az Egyesület részét képezik, nem önálló szervezetek.

 

 1. A La Leche Liga Magyarország a LLLI szervezeti felépítéséből adódóan a La Leche Liga Europe (továbbiakban LLLE) alá tartozik. Az aktuális tagdíjat az LLLE felé a La Leche Liga Magyarország Egyesület fizeti. A La Leche Liga szoptatási tanácsadói által az LLLMo-nak befizetett tagdíj tartalmazza a LLLI, valamint az Egyesület felé fizetendő tagdíjat is, és a mindenkori változások függvényében kerül megállapításra.
 2. La Leche Liga szoptatási tanácsadók

5.1. La Leche Liga szoptatási tanácsadó csak az a személy lehet, akit a La Leche Liga Magyarország vagy más La Leche Liga szervezet a LLLI saját szabályozásának megfelelően akkreditált.

5.2. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó a LLLI-nek tagdíjat fizet.

5.3. A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak joga van telefonos és személyes szoptatási tanácsadást nyújtani a hozzáforduló családok számára, ill. ún. “La Leche Liga csoportot” vezetni.

5.4. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó köteles munkáját a LLLI rendeleteinek megfelelően végezni. A La Leche Liga szoptatási tanácsadónak mindenkor be kell tartania “Az anyatejet helyettesítő anyagok marketingjének nemzetközi kódexét”.

5.5. A La Leche Liga szoptatási tanácsadók munkájukat önkéntesként végzik, tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, de költségtérítést elfogadhatnak.

5.6. Amennyiben a La Leche Liga szoptatási tanácsadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, a LLLI – a saját szabályzatában meghatározottak szerint – akkreditációjától megfoszthatja.

5.7. Az a személy, akit nem akkreditáltak a LLLI szabályainak megfelelően – beleértve az akkreditációs folyamatban résztvevő La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelöltet és az akkreditációjától megfosztott La Leche Liga szoptatási tanácsadót is – nem jogosult a „La Leche Liga szoptatási tanácsadó ” megnevezés használatára. A nem aktív státuszban lévő La Leche Liga szoptatási tanácsadó által vezetett baba-mama csoport nem használhatja a “La Leche Liga csoport” nevet és a LLLI logóját.

5.8. Az Egyesület nevében telefonos vagy személyes szoptatási tanácsadást illetve csoportvezetést kizárólag az Alapszabályban meghatározott rendes tag végezhet.

 1. La Leche Liga szoptatási tanácsadók képzése

6.1. A La Leche Liga szoptatási tanácsadók kiválasztása és képzése a LLLI szabványa szerint történik.

6.2. A La Leche Liga szoptatási tanácsadó-jelölt képzése a megfelelő formanyomtatványok kitöltése, benyújtása és elfogadása, valamint az Egyesület felé a képzési díj befizetése után kezdődik meg.

6.3. A képzés végén a La Leche Liga szoptatási tanácsadó jelöltje az Egyesületnek akkreditációs díjat fizet.

6.4. A képzési és akkreditációs díj aktuális összegéről éves rendes ülésein a közgyűlés dönt.

 

 1. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
 2. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
 3. Az Egyesület – céljai megvalósítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesület a vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, tevékenységét és céljait nem veszélyeztetve végezheti, gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag a II. fejezetben megjelölt célok megvalósítására fordíthatja.
 4. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítására, vezetésére, a beszámoló elkészítésére az Egyesület megfelelő képesítéssel rendelkező könyvelőt alkalmazhat.
 5. Az Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesíti.
 6. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 7. A Vezetőség feladata a működőképesség fenntartása, és fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
 8. Az Egyesület éves beszámolója

7.1. Az Egyesület éves beszámolóját a Vezetőség készíti elő és terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés elé terjesztendő beszámoló tartalmazza:

 • a mérleget (egyszerűsített mérleget),
 • az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
 • kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.

7.2. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásához a közgyűlés egyhangú határozata szükséges.

7.3. Az Egyesület beszámolóját honlapján közzéteszi. Az Egyesület a honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja.

 

VII. Tagság

 1. Az Egyesület tagsága rendes és pártoló tagokból áll.
 2. Rendes tag

2.1. Az Egyesület rendes tagja a LLLI szabályaival összhangban akkreditált La Leche Liga szoptatási tanácsadó lehet, aki aktív státuszban van.

2.2. A rendes tag a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik.

 1. Az Egyesület rendes tagjainak jogai és kötelezettségei

3.1. Az Egyesület rendes tagjai kötelesek:

 1. eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelességeiknek;
 2. betartani a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit
 3. az LLLI SoC formanyomtatványt évenként aláírni;
 4. a tanácsadási naplót vezetni;
 5. az évenkénti továbbképzéseken részt venni;
 6. a szervezeti életben részt venni;
 7. a vállalt tisztséget a legjobb képességük szerint ellátni, és
 8. a tagdíjat rendszeresen, annak esedékességéig fizetni, és
 9. a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Vezetőséghez bejelenteni.

3.2. Az Egyesület rendes tagjai jogosultak:

 • az Egyesület tevékenységében és rendezvényein részt venni;
 • véleményt nyilvánítani az Egyesület működésével kapcsolatban;
 • az Egyesület bármely tisztségére tisztségviselőt választani;
 • az Egyesület bármely tisztségére megválaszthatók, amennyiben a törvény által szabályozott feltételeknek megfelelnek;
 • az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni;
 • a közgyűlésen részt venni, szavazati jogukat gyakorolni, felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
 1. A rendes tagsági jogviszony megszűnik:
 • a kilépés írásbeli bejelentésével;
 • a tagsági jogviszony Egyesület általi felmondásával;
 • az aktív La Leche Liga szoptatási tanácsadói státusz megszűnésével;
 • a tag kizárásával;
 • a tag halálával.
 1. Bármely egyesületi tag a Vezetőségnek címzett írásbeli nyilatkozatával kiléphet az Egyesületből. A tagsági jogviszony a nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg.

6.1. Az Egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja, ha a rendes tag a tagdíjat határidőig nem fizeti be, illetve a VII. fejezet 3.1. c) pontja szerint az általa aláírt formanyomtatványt nem nyújtja be, és az erről szóló felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon belül sem pótolja mulasztását.

6.2. A felszólító levél tartalmazza a tagdíj befizetés elmaradására illetve a VII. fejezet 3.1. c) pontja szerinti aláírt formanyomtatvány benyújtására való emlékeztetést, a mulasztás pótlására való felszólítást, valamint azt a figyelmeztetést, hogy a 30 napos határidő elmulasztásának következményeként a rendes tagsági jogviszony felmondásra kerül.

6.3. A felmondásról a Közgyűlés dönt. Az erről szóló határozatnak a tag részére történő megküldéséről a Vezetőség gondoskodik.

7.1. Az Egyesületből kizárható az a rendes vagy pártoló tag, aki valamely jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten megszegi, illetőleg ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.

7.2. A tag kizárása az Egyesületből a Vezetőség által lefolytatott fegyelmi eljárást követően történhet. A fegyelmi eljárás során a tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A kizárni szándékozott tag védekezését az Vezetőség előtt harminc napon belül jogosult előadni. A fegyelmi eljárás során a Vezetőség figyelembe veszi a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt.

7.3. Az eljárás lezárásakor a Vezetőség által előkészített határozati javaslatról a Közgyűlés a jelenlévők egyszerű szótöbbségével dönt, amelyet a jogorvoslatra való lehetőségről való tájékoztatással, valamint a kizárás részletes indoklásával tértivevényes levél útján a taghoz írásban eljuttat.

7.4. A kizárni szándékozott tag a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőn belül az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéken pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti.

 1.  Pártoló tag

8.1. Az Egyesületben pártoló tag lehet minden olyan nagykorú személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület részére az általa vállalt vagyoni hozzájárulást teljesíti.

8.2. A pártoló tag az Egyesület rendezvényeiről és az Egyesület honlapján megjelenő újdonságokról értesítést kap, valamint az Egyesület által szervezett továbbképzéseken a részvételi díjból engedményre jogosult.

8.3. A pártoló tag a közgyűlésen szavazati joggal nem rendelkezik, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt.

8.4. A pártoló tagsági jogviszony megszűnik:

 • a kilépés írásbeli bejelentésével;
 • a pártoló tag kizárásával;
 • a pártoló tag halálával.
 1. Tagdíj

9.1. A tagdíj mértékét éves rendes ülésein a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat a belépéskor, egyébként minden év február 28. napjáig kell megfizetni az Egyesület bankszámlájára történő közvetlen befizetéssel vagy átutalással.

9.2. A rendes tagokra vonatkozó tagdíj mértéke január-június közötti belépés esetén megegyezik az aktuális rendes tagdíj mértékével, július-december közötti időszakban történő belépés esetén összege a rendes tagdíj 50%-a.

9.3. A befizetett tagdíj nem igényelhető vissza.

 

VIII. Az Egyesület szervezeti felépítése

 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ügyintéző szerve a Vezetőség. A szervezet működési és gazdálkodási rendjét, a vezető szerv megválasztását a Civil tv. és a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével határozza meg.

 

(A) Közgyűlés

 1. Az Egyesület döntéshozó szerve a rendes tagok összességéből álló Közgyűlés. A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
 2. A Közgyűlés hatásköre:
 • megállapítja és módosítja az Egyesület Alapszabályát;
 • a rendes tagok soraiból megválasztja az Egyesület elnökét és a Vezetőség tagjait, illetve dönt visszahívásukról;
 • dönt az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervei éves beszámolójának elfogadásáról;
 • meghatározza az éves költségvetést;
 • elfogadja az előző évről készített éves beszámolót;
 • meghatározza a tagsági díj, valamint a szoptatási tanácsadó-jelöltek képzési és akkreditációs díjának mértékét;
 • dönt az Egyesület megszűnéséről, egyesüléséről és szétválásáról;
 • jóváhagyja azon szerződéseket, amelyeket az Egyesület saját tagjával, vagy a Vezetőség valamely tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt;
 • dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy a Vezetőségi tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről.
 1. A közgyűlést a Vezetőség szükség szerint (rendkívüli közgyűlés), de évente legalább egyszer (éves közgyűlés) köteles meghívó küldésével összehívni.
 2. Az éves közgyűlés összehívása

4.1. A Vezetőség az éves közgyűlésre szóló meghívót köteles a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább tizennégy  tizenöt nappal megelőzően igazolható módon megküldeni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

4.2. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének pontos megjelölését, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó felhívást; továbbá a napirendet és a rendelkezésre álló előterjesztéseket. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

4.3. A közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül a tagok jogosultak a napirend kiegészítését kérni a Vezetőségtől, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség köteles az indítvány kézhezvételét követő három napon belül dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

4.4. Ha a Vezetőség a napirend kiegészítése mellett dönt, köteles a kiegészített napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően ismét megküldeni.

4.5. A Vezetőség köteles a napirend kiegészítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozatát a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján az éves közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően megküldeni.

 1. A rendkívüli közgyűlés összehívása

5.1. A Vezetőség köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha

 • a rendes tagok legalább egyharmada azt írásban, az ok megjelölésével kéri;
 • a Vezetőség indokoltnak tartja;
 • bíróság elrendeli;
 • bármely vezetőségi tag megbízása megszűnik;
 • az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
 • az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
 • az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

5.2. Az Alapszabály 5.1. e)-g) pontja alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

5.3. A Vezetőség a rendkívüli közgyűlésre szóló meghívót köteles a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább hét nappal megelőzően megküldeni.

5.4. A meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét és székhelyét, a rendkívüli ülés idejének és helyszínének pontos megjelölését, határozatképtelenség esetére a megismételt rendkívüli közgyűlés időpontját (amit az eredeti időpontot követő három, legfeljebb tizenöt napra kell kitűzni), helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó felhívást továbbá a napirendet és a rendelkezésre álló előterjesztéseket. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

5.5. A rendkívüli közgyűlési meghívó kézhezvételét követő két napon belül a tagok jogosultak a napirend kiegészítését kérni a Vezetőségtől, a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Vezetőség köteles az indítvány kézhezvételét követő két napon belül dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Vezetőség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítése tárgyában.

5.6. Ha a Vezetőség a napirend kiegészítése mellett dönt, köteles a kiegészített napirendi pontokat is tartalmazó meghívót a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább három nappal megelőzően ismét megküldeni.

5.7. A Vezetőség köteles a napirend kiegészítése iránti kérelem elutasításáról szóló határozatát a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax vagy kézbesítő útján a rendkívüli közgyűlés kitűzött időpontját legalább három nappal megelőzően megküldeni.

 1. Elnapolt Ismételt közgyűlés

6.1. Amennyiben a közgyűlés megnyitásakor nem határozatképes,  a meghívóban rögzítettek szerint ismételt közgyűlést el kell tartaninapolni.

6.2. A megismételt közgyűlést azonos napirenddel az eredeti közgyűlés megnyitásától számított legalább 30 perccel, de legfeljebb hetvenkét óra elteltével kell megkezdeni. A megismételt közgyűlés az előre meghirdetett napirendi pontokban a jelenlévő tagok számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erre a tagokat az eredeti meghívóban előre figyelmeztették.A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a  megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.

 

6.3. Az elnapolt közgyűlés összehívására nem szükséges külön meghívót küldeni, ha annak időpontját és helyszínét az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban megjelölték.

7.1. A közgyűlés ülése nem nyilvános.

7.2. A rendes tagot meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jogosult a közgyűlésen teljes jogkörrel képviselni.

7.3 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha  valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a közgyűlés megtartásához.

7.4. A közgyűlés üléseit az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnökök egyike elnököl. Az elnök és az alelnökök távollétében a közgyűlés ideiglenes levezető elnököt választ.

 1. Határozatképesség

8.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint felét képviselő szavazásra jogosult jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8.2. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

8.3. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és egy jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 1. Határozathozatal

9.1. A közgyűlés határozatait – a jelen alapszabályban megjelölt kivételekkel – egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. A szavazatok számlálását a közgyűlés által választott szavazatszámlálók végzik.

9.2. A közgyűlés az alapszabály módosításáról, az egyesülésről és a szétválásról a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével dönt.

9.3. A közgyűlés a Vezetőség tagjainak és az Egyesület elnökének megválasztásáról és visszahívásáról a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbségével hozott határozatával dönt.

9.4. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

9.5. A közgyűlés dönthet arról, hogy valamely kérdésben titkos szavazással határoz. A közgyűlés határozatai az Egyesület tagjaira és szerveire kötelező érvényűek.

9.6. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 • akit, vagy akinek a közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben részesít;
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója vagy alapítója;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

9.7. A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.

9.8. A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.

 1. Jegyzőkönyvvezetés, jelenléti ív

10.1. A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés tagjai közül megválasztott személy vezeti.  A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

  1. az egyesület nevét és székhelyét,
  2. a közgyűlés időpontját és helyét,
  3. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét,
  4. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat,
  5. a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát,
  6. a közgyűlés ülésein elhangzottak lényegét,
  7. a közgyűlés határozatait szó szerint (határozat tartalma és hatálya).

10.2. A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint képviselője nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.

10.3. A közgyűlés tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a  közgyűlés levezetője , valamintés a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.

10.34. A közgyűlési ülések jegyzőkönyveit, valamint a jelenléti ívet a Vezetőség egyik tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a közgyűlés által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A közgyűlési határozatokat az érintettek és a tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét nappal a közgyűlés időpontját követően.

 

(B) A Vezetőség

 1. Az Egyesület ügyvezetését az öt tagból álló Vezetőség látja el, amelynek tagjai az elnök, a két alelnök, és két vezetőségi tag. A Vezetőség tagja kizárólag rendes tag lehet, aki megfelel a törvényben előírt feltételeknek. A Vezetőség tagjai az Egyesület vezető tisztségviselői. A Vezetőség tagjai kötelesek a jogszabályban meghatározott titoktartási és felvilágosítási kötelezettségüknek eleget tenni.

2.1. A Vezetőség tagjait a közgyűlés választja meg 2/3-os többséggel. A Vezetőség tagjai megbízatásukat 3 évre kapják. A Vezetőség tagjai újraválaszthatók.

2.2. A vezetőségi megbízás a tisztségnek a megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre.

 1. A Vezetőségi tag megbízatása megszűnik, ha:
 • mandátuma lejárt, és a közgyűlés nem választja újra;
 • tisztségéről írásban lemond;
 • a közgyűlés tisztségéből visszahívja;
 • a Vezetőségi tag halálával;
 • a Vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 • a Vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
 1. Bármely vezetőségi tag az elnöknek címzett írásbeli nyilatkozattal lemondhat tisztségéről. Ha a nyilatkozatból más nem tűnik ki, a lemondás a nyilatkozat címzett által történő kézhezvételétől válik hatályossá. A lemondás érvényességéhez nem szükséges, hogy azt a Vezetőség elfogadja. Az elnök lemondását a Vezetőségnek nyújthatja be.
 2. Visszahívás

5.1. A közgyűlés a Vezetőség tagját akkor hívja vissza, ha

 • kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi;
 • az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít;
 • a közügyek gyakorlásától bírósági határozattal eltiltják.

5.2. A vezetőségi tag visszahívása fegyelmi eljárás lefolytatását követően történik. A fegyelmi eljárást rendkívüli közgyűlés előtt kell lefolytatni. A vádpontokról az érintettet a közgyűlés időpontja előtt legalább tizenöt nappal írásban értesíteni kell.

5.3. A fegyelmi eljárás vezetésére a közgyűlés saját soraiból nyílt szavazással szótöbbséggel levezető elnököt választ. A fegyelmi eljárás során a vezetőségi tag tudomására hozzák, hogy mit rónak a terhére, és lehetőséget biztosítanak a védekezésre. A fegyelmi eljárás során a közgyűlésnek figyelembe kell vennie a vétséget bizonyító és a mentő vagy enyhítő körülményeket egyaránt. A visszahívásról a közgyűlés a jelen lévő tagok 2/3-os szótöbbségével dönt. Az eljárás lezárásakor a közgyűlés határozatot hoz, amelyet tértivevényes levél útján az érintett vezetőségi taghoz írásban eljuttat.

5.4. A határozattal szemben az érintett a döntésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő, amely lehetőségről a határozattal együtt tájékoztatást kap.

 1. A lemondott vagy visszahívott vezetőségi tag helyére a közgyűlés új vezetőségi tagot választ.
 2. Kizáró szabályok

7.1. Nem lehet az Egyesület Vezetőségének tagja az,

 • akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
 • aki az egyesület tevékenységét érintő foglalkozástól való jogerős eltiltás hatálya alatt áll;
 • aki a vezető tisztségviselői tevékenységtől való eltiltás hatálya alatt áll.
 1. A Vezetőség működése

8.1. A Vezetőség feladatkörébe tartozik

 • az Egyesület napi ügyeinek vitele, a Vezetőség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 • a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 • az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
 • az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 • a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
 • a Vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
 • részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 • a tagság nyilvántartása;
 • az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 • az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 • az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
 • az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

8.2. A Vezetőség szükség szerint – de legalább évente két alkalommal – megbeszélést (a továbbiakban: ülés) folytat. A megbeszélés történhet személyesen, vagy elektronikus úton is lefolytatható, ha a Vezetőség tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton megfelelően igazolható és dokumentálható.

8.3. A Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke, alelnöke vagy a Vezetőség bármely két tagja hívhatja össze, az általuk meghatározott időpontra és helyszínre. Az ülés időpontját, helyszínét és napirendjét tartalmazó meghívót a Vezetőségi tagok részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legalább hét nappal az ülés kitűzött időpontját megelőzően. A Vezetőség ülésének összehívásakor a napirendi pontokat meg kell jelölni, azonban bármely tag kérésére az ülésen új napirendi pont is felvehető.

8.4. A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. A határozatképes Vezetőség gyakorolhatja a Vezetőség minden jogkörét. A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Azon írásbeli határozat, amelyet valamennyi, az adott kérdésben szavazni jogosult vezetőségi tag aláírt, ugyanolyan érvénnyel bír, mintha ezen határozatot a Vezetőség ülésén fogadták volna el.

 

9.1.  A Vezetőség ülései nem nyilvánosak.

9.2. A Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke vezeti. Az elnök távollétében az alelnökök egyike elnököl. Az elnök és az alelnökök távollétében a Vezetőség ideiglenes levezető elnököt választ.

 1. Jegyzőkönyvvezetés

10.1. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a Vezetőség tagjai közül erre kijelölt személy vezeti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

 • a vezetőségi ülés időpontját és helyét,
 • a vezetőségi ülésen elhangzottak lényegét,
 • a szavazásra bocsátott előterjesztéseket,
 • az egyes szavazások eredményét a döntést támogatók és ellenzők számarányának  (ha lehetséges, személyének) feltüntetésével,
 • a közgyűlés  vezetőségi ülés határozatait szó szerint, pontosan megjelölve a határozat tartalmát, időpontját és hatályát.

10.2. A vezetőség tagjai közül jegyzőkönyv hitelesítőt választ. A jegyzőkönyvet a vezetőségi ülés levezetője és a jegyzőkönyv hitelesítője írja alá.

10.3. A vezetőségi ülések jegyzőkönyveit a Vezetőség erre kijelölt tagjának kell megőriznie és nyilvántartania oly módon, hogy a Vezetőség által hozott határozatok időrendben fellelhetők legyenek. A vezetőségi határozatokat az érintettek a vezetőség tagjai részére elektronikus levélben, postai úton, telefax, illetőleg kézbesítő útján kell megküldeni, legfeljebb hét nappal az ülés időpontját követően.

10.4. A jegyzőkönyvvezetésre vonatkozó szabályokat az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülés esetén is alkalmazni kell.

 1. Elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülés

11.1. Az elektronikus úton lefolytatandó vezetőségi ülésre szóló meghívót – amelynek tartalmaznia kell az ülés időpontját és az ülés lefolytatására szolgáló elektronikus elérhetőséget, valamint a napirendi pontokat – legalább három nappal az ülés előtt az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni. Ha bármely vezetőségi tag az elektronikus úton lefolytatott ülés helyett a vezetőségi ülés megtartását kívánja, az elnök köteles a vezetőségi ülést összehívni.

11.2. A vezetőségi ülés elektronikus úton történő lebonyolítására az Egyesület honlapján erre a célra létrehozott fórumon kerül sor.

11.3. A vezetőségi tagok a vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumra a kizárólag a részükre rendelkezésre bocsátott felhasználónév és jelszó megadásával léphetnek be. A kizárólag, személyesen az egyes vezetőségi tagok rendelkezésére bocsátott felhasználónév és jelszó kombináció igazolja az elektronikus ülésre bejelentkező vezetőségi tag személyazonosságát.

11.4. A bejelentkezéseket követően az ülés levezető elnöke megállapítja a jelenlévők számát és ellenőrzi, hogy az ülés határozatképes-e. A határozatképesség megállapítását követően kerül sor a meghívóban közölt – és az elektronikus ülés lefolytatásának elérhetőségén közzétett – napirendi pontok tárgyalására. A bejelentkezett vezetőségi tagok a vezetőségi ülésen az elektronikus út által lehetővé tett módon szólalhatnak fel és szavazhatnak az egyes határozati javaslatokról. A határozati javaslatokról tartott egyes szavazások végeredményét és a határozati javaslat elfogadását vagy elvetését az ülés levezető elnöke az adott szavazás végén az elektronikus úton tartott vezetőségi ülés megtartására szolgáló fórumon rendre közzéteszi.

11.5. A napirendi pontok megtárgyalását követően az elektronikus úton lefolytatott vezetőségi ülést a levezető elnök berekeszti, és ezt az elektronikus ülés lefolytatására szolgáló fórumon egyértelműen közzéteszi.

11.6. Az ülés berekesztését követő öt munkanapon belül a vezetőségi ülésen hozott határozatokat, valamint az ülés jegyzőkönyvét az elektronikus vezetőségi ülés lefolytatására szolgáló fórumon közzé kell tenni.

 1. Valamennyi vezetőségi tag köteles a vezetőségi üléseknek, illetve azon bizottságok üléseinek, amelyeknek tagja, legalább hatvan százalékán részt venni.

13.1. A vezetőségi tag kötelessége a Vezetőség előtt feltárni az esetleg felmerülő érdekellentéteket. Ha vezetőségi tagot érintő, érdekellentét lehetőségét magában foglaló ügy kerül a vezetőség elé döntéshozatalra, az érintett Vezetőségi tag nem szavazhat.

13.2. A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt, azaz nem szavazhat,  továbbá az a személy,

 • akit, vagy akinek közeli hozzátartozóját a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesítül,
 • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
 • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll vagy
 • bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletbenaki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

14.1. Az Egyesület elnöke

 • irányítja a Vezetőség munkáját;
 • vezeti a Vezetőség üléseit;
 • vezeti a közgyűlés üléseit;
 • beszámol a közgyűlésnek a Vezetőség és az Egyesület előző évi munkájáról, valamint – a könyvelő jelentése alapján – az Egyesület előző évi gazdálkodásáról;
 • irányítja és ellenőrzi a közgyűlés és a Vezetőség által hozott határozatok végrehajtását;
 • intézkedik és dönt a hatáskörébe utalt ügyekben;
 • intézkedik és dönt a Vezetőség ülései közötti időszakban a Vezetőség hatáskörébe tartozó kérdésekben;
 • kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel;
 • képviseli az Egyesületet.

14.2. Az elnököt távollétében az alelnökök vagy az alelnökök egyike helyettesítik. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal képviseli az Egyesületet, és gyakorolja az elnök jogait.

14.3. Az Egyesület képviseletére az Egyesület elnöke önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén – meghatalmazása alapján – az alelnökök egyike önállóan helyettesítheti a képviseleti jog gyakorlásában.

14.4. Az Egyesület bankszámlája felett az Egyesület elnöke önállóan jogosult rendelkezni.

14.5. Az Egyesület nevében az Egyesülettel munkaviszonyban álló munkavállalókkal szemben a munkáltatói jogokat az Egyesület elnöke gyakorolja.

 

(C) Munkacsoportok

 1. A LLLI szervezeti felépítésével összhangban az egyes speciális feladatok ellátására munkacsoportok működnek az Egyesületen belül. Az egyes munkacsoportok az adott feladatra speciálisan kiképzett La Leche Liga szoptatási tanácsadók, mint tisztségviselők dolgoznak.
 2. Az egyes munkacsoportok feladatait a LLLI határozza meg, működési feltételeiket az Egyesület biztosítja.

 

 1. Adminisztratív feladatok
 2. Az Egyesület adminisztratív feladatait az erre kijelölt egyik vezetőségi tag látja el. Az adminisztrációt ellátó vezetőségi tag feladatai
 • az Egyesület tagjainak nyilvántartása;
 • a tagdíjbefizetések nyilvántartása;
 • levelezések, kommunikáció az Egyesület tagjaival;
 • a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken a jegyzőkönyv vezetése;
 • a közgyűlések és a vezetőségi ülések meghívóinak megküldése az érintett tagok részére;
 • a közgyűlésekről és a vezetőségi ülésekről készített jegyzőkönyvek, valamint a közgyűléseken és a vezetőségi üléseken hozott határozatok megőrzése, nyilvántartása és az érintettek részére történő megküldése a következő szabályok szerint:
    1. a nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közgyűlés és a Vezetőség döntéseinek tartalma, meghozatalának időpontja és hatálya megállapítható legyen;
    2. tartalmaznia kell a nyilvántartásnak a döntés ellen szavazók és a döntést támogatók számarányát, illetve – ha lehetséges – személyét;
    3. a közgyűlés és a Vezetőség döntéseit az érintettekkel hét napon belül kell írásban közölni.
 • az Egyesület dokumentumainak nyilvántartása, az egyesületi irattár és archívum áttekinthető rendszerezése; és a betekintés lehetővé tétele előzetes egyeztetés alapján az Egyesület tagjai számára;
 • az éves beszámolónak az Egyesület saját internetes honlapján történő közzététele;
 • kapcsolattartás az Egyesület által megbízott személyekkel (pl. könyvelővel);
 • minden olyan feladat, amivel a Vezetőség ezt a vezetőségi tagot megbízza.
 1. Az adminisztratív feladatairól lemondott vagy azoktól megfosztott vezetőségi tag az Egyesület iratait köteles maradéktalanul átadni az Egyesület elnökének. Új adminisztratív feladatokkal megbízott vezetőségi tag kinevezéséig e feladatokat az Egyesület elnöke látja el.

 

 1. Az Egyesület megszűnése
 2. Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
 • határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
 • megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
 • a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
 • az arra jogosult szerv megszünteti;
 • az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
 • az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.

 1. Ha az Egyesület tagjai döntenek az Egyesület megszüntetéséről, azt a vagyonrészt, amely a szabályszerűen felmerült összes adóssága és költségei kiegyenlítése után fennmarad, a LLLI küldetésével egybevágó, jótékony célra közhasznú szervezetnek kell adományozni a Közgyűlés által meghatározott módon . Minden tag adóssága az esedékes és meg nem fizetett tagsági díj összegéig terjed.

 

 1. Közzététel, iratbetekintés
 2. Az Egyesület alapszabályát, működésével kapcsolatos iratait, éves beszámolóit, továbbá az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi tag elérhetőségét saját internetes honlapján közzéteszi. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az adminisztratív feladatokat ellátó vezetőségi taggal való előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.
 3. Az Egyesület részére támogatást nyújtó bármely szerv, szervezet illetve személy betekinthet azon iratokba, melyekből megállapítható, hogy az általa adott támogatást az Egyesület mire fordította.
 4. Az Egyesület működéséről és szolgáltatásai igénybevételének lehetőségéről a honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

XII. Záró rendelkezések

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak, valamint a társadalmi szervezetekre vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadók.

 

Az Egyesület Alapszabályának ezt a módosított változatát a 2018. április 08. napján tartott közgyűlés fogadta el.

 

Budapest, 2018. április 08.

…………………………………………………….

   Schneiderné Diószegi Eszter

elnök

 

Alulírott Schneiderné Diószegi Eszter, mint a La Leche Liga Magyarország Egyesület elnöke nyilatkozom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. április  08.

…………………………………………………….

   Schneiderné Diószegi Eszter

elnök

Előttünk, mint tanúk előtt:

…………………………………………………………….

Név:

Lakcím:

…………………………………………………………….

Név:

Lakcím:

Szigsz.: Szig.sz.:

 

Az egyesület tagsága és tisztségviselői


A La Leche Liga Magyarország Egyesület 1992 óta működik hivatalosan bejegyzett egyesületként. Tagjai a nemzetközi szervezet (La Leche League International) által akkreditált La Leche Liga szoptatási tanácsadók, a képzés alatt álló LLL szoptatási tanácsadó jelöltek, és mindazok az érdeklődő édesanyák, akik tagságukkal támogatni kívánják munkánkat, illetve tevékenyen részt kívánnak venni abban.

La Leche Liga Magyarország Egyesület

Cím: 2151 Fót, Imre király u 1.

Adószámunk: 18048092 – 1 – 13
Számlaszám: 11711034-20810526

Adószám: 18048092-1-13

Az Egyesület jelenlegi vezetősége:

Schneiderné Diószegi Eszter: elnök

Rákosi Dóra: alelnök
Wouters Krisztina: alelnök
Kalmár Alexandra: vezetőségi tag
Orsovai Szilvia: vezetőségi tag

Egyesületünkben pártoló tag lehet minden olyan nagykorú személy, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, a belépési nyilatkozatot kitölti és az Egyesület részére emailben, faxon vagy postai úton eljuttatja, valamint fizeti a tagdíjat. A tagság a naptári év végéig érvényes. A tagdíj a következő év február 28-ig történő befizetésével a tagság folyamatos. A pártoló tagokra vonatkozó tagdíj jelenleg 2000 Ft.

Tagsági díjat és adományokat az alábbi számlaszámra lehet utalni:

11711034-20810526

Mit nyújtunk tagjainknak?

 • A jó érzést, hogy egy nagyszerű közösség tagja lehet, aminek munkáját a befizetett tagdíjjal is támogatja
 • A LLL könyvtár ingyenes használatát
 • Továbbképzéseinken és rendezvényeinken kedvezményt
 • Tagjainkat értesítjük rendezvényeinkről

Mire fordítjuk bevételeinket?

 • A LLL könyveinek, kiadványainak fordítására, kiadására
 • Rendezvényeink szervezésére
 • Szakirodalom beszerzésére
 • Továbbképzésekre

A La Leche Liga Magyarország története

1991 – Már működik LLL baba-mama csoport Budapesten (22 éve!): Alison Langley vezeti, aki fiatal édesanyaként az Egyesült Államokból érkezik, újságíró férjét kísérve. A hazai szoptatás-támogatás egy akkoriban új, civil ágának szervezése közben Alisonnak Hochberg Ágnes tolmácsol, rajta keresztül talál a csoportra Ágoston Anikó 1991 tavaszán.

1992 – Alison Langley az LLL nevében kéthetes továbbképzést szervez 50 védőnőnek, az ország minden megyéjéből és Budapest kerületeiből. Ezek a védőnők szeretnének “LLL-védőnő csoportot” indítani a jövőben. (LLL-védőnő csoportot a korszerű szoptatási ismereteket közvetíteni vágyó, de LLL akkreditációval nem rendelkező, lelkes védőnők tartanak.) Látszik, hogy egy szoptatást érintő civil kezdeményezés leginkább úgy indulhat el Magyarországon, ha szakmai támogatást kap – a védőnők pedig nagyon lelkesek!

1992 szeptember – Bejegyzik az LLL Magyarország Egyesületet. Az egyesület elnöke Odor Andrea, aki ma az OTH országos vezető védőnője. Alison ekkor még tulajdonképpen csak maroknyi emberre számíthatott, akik ebben a korai időszakban az egyesület vezetését adták, néhány hónapra.

1993 január – A magyar képviselet vonalát erősítve az egyesület székhelye és vezetősége is változik: Ágoston Anikó és Martinovichné Debulay Bianca az új tisztségviselők.

1993 – Ágoston Anikót akkreditálják, ő az első hazai LLL vezető (vagy ahogy ma nevezzük: LLL szoptatási tanácsadó); nyáron megjelenik a La Leche Liga Lapjának első száma. (Ez lesz később a HírLLLevél.) – A következő LLL baba-mama csoportok működnek: Odor Andrea a Berzsenyi utcában (XIX. ker.) tart csoportot, működik csoport a Zólyom utcai bölcsőde gyermekklubja néven, a Gyermek téren pedig Totyogó csoport működik. Horváth Balázsné LLL-védőnő csoportot vezet a Keveház utcában (XI. ker).

1993 május – újabb védőnői konferencia az Egészségügyi Minisztérium különtermében, az 1992-es képzés folytatásaként. Mezeiné Odor Andrea, dr. Kecskeméti Edit (UNICEF magyar bizottságának vezetője) és dr. Kovács Judit (debreceni újszülöttgyógyász) ad elő. Az LLL Magyarország széles szakmai bázisra támaszkodik, több más szervezet is segíti munkáját.

1993. augusztus 1. – Az első Anyatej Világnapja a Belvárosi Művelődési Házban (Budapest).

1993 ősz – Tátrai Kati hazaérkezik Angliából mint akkreditált LLL vezető. Nagy lépés, hogy az egyesületnek lesz végre bankszámlája. Az LLL-t önkéntes édesanyák és családok széles köre támogatja, segíti, ezt mutatja az is, hogy az LLL Lapja hirdetésében keresnek és találnak például önkéntes könyvelőt. Közben már 12 LLL-védőnő csoport működik!

1994 január – Csoportok a Zólyom utcai bölcsödében, Mátyásföldön (Magyar Judit) és a Gyermek téren működnek, angol nyelvű csoport a Fürj utcában, Alisonéknál (XII. ker.). Tovább bővül az LLL-védőnő csoportok köre!

1994-es közgyűlés – Alison Langley elnök, dr. Juhászné Halász Judit és Mezeiné Odor Andrea alelnökök és Nemeslaki Ráchel titkár helyett az egyesület új vezetéseMartinovichné Debulay Bianca elnök, Feketéné Székelyhidi Éva és Smudla Anna alelnökök, Kochis Andrea titkár, Ágoston Anikó pénztáros.

1994 tavasz – LLL-védőnő csoportok Budapesten kívül is megjelennek: Szegeden és Debrecenben!

1994 nyár – Martinovichné Debulay Bianca akkreditált LLL vezető lesz.

1994 ősz – LLL Európa Konferencia Bécsben, ahova sok szervezéssel 2 teljes autóbusznyi védőnő, valamint Tátrai Kati, Ágoston Anikó és Martinovichné Debulay Bianca tudott kimenni. Az Egészségügyi Minisztérium biztosította a két autóbuszt, és egészen rendkívüli módon, Alison ügyességének köszönhetően, magyar tolmácsolás volt a többnapos konferencián. Tehát az angol, és a német nyelv mellett magyar szinkrontolmácsok közreműködtek, mivel 50-60 védőnő vett részt az eseményen.

1994 tél – A Gyermek téren továbbra is működik csoport, ezenkívül az Aranka utcában, az Alternatal Alapítvány termében. Alison Langley mindenki sajnálatára Németországba, majd Svájcba költözikSajnos nem tudjuk, Alison most merre él a nagyvilágban, csak hogy már nem aktív LLL szoptatási tanácsadó – akinek van híre róla, keressen meg bennünket! Köszönjük! (Magyarországi tartózkodása alatt Szoptatási Munkacsoportot és jótékonysági hangversenyt szervezett, kiadta az LLL-füzeteket, és minden hétfőn nála találkoztak az LLL-vezetők.)

1995 januári közgyűlés: Az LLL Magyarország Egyesület 112 tagot számlál! (Természetesen nem mindenki van jelen a közgyűlésen.) Az LLL egyre növekszik: 3 LLL-vezető segít az édesanyáknak, Tátrai Kati, Martinovichné Debulay Bianca és Ágoston Anikó; 20 LLL-védőnő csoport működik; 8 LLL-vezetőjelölt készül az akkreditációra. Megalakulóban A “Szoptatásért” Magyar Egyesület. A közgyűlésen döntenek amellett, hogy A szoptatás női művészete című könyvet magyarul is szeretnék kiadni.

1995 április – egynapos szemináriumot szervez az LLL anyacsoport vezetőknek a Népjóléti Minisztériumban

1995 nyár – Fialowski Alíz érkezik haza akkreditált vezetőként az Egyesült Államokból! Ő a negyedik hazai vezető.

1995. augusztus 1. – Szoptatás Világnapja, az első séta! Ez a séta 1995-ben még a Parlament elől indult, át a Margit-hídon és mentek a résztvevők a játszótérig, ahol most is minden évben véget ér a séta. Borzasztó hosszan, talán 2 órán át is baktattak a nyári hőségben az aszfalton, a forgalmas utak mellett, a benzingőzben. A következő évben már lerövidítették a sétát, és a Margit-híd pesti hídfőjétől indultak a Margitszigetre. Utána alakult ki, hogy már “csak” a Szökőkúttól sétálunk a játszótérig, hogy valóban a jó levegőn legyünk.

1995. június 27. – Megalakul A “Szoptatásért” Magyar Egyesület.

1995 július – Bianca kijut Chicagoba az LLL nemzetközi konferenciájára, a svájci LLL segítségével.

1995 ősz-tél – Az Aranka utca helyett a Piroska utcában, illetve a Gyermek téren működik LLL baba-mama csoport. Ágoston Anikó elköszön az egyesülettől, újra munkába áll a gyes, munkanélküli segély lejárta után – pedig épp most jutott telefonvonalhoz a segítségnyújtáshoz a ’90-es évek hosszadalmas telefonbekötési procedúrái miatt.

1996 – Flavia Gutierez LLL vezetőjelölt sikeresen levizsgázik (továbbra is az angol nyelvű csoportot vezeti), további jelöltek: Balogh Anna (Gyermek téri csoportot vezeti), Szegőné Zaják Zsuzsa.

1996 után – Megerősödik és növekszik az egyesület. Az egyesületnek ezekben az években sok tagja van, de aktív csak kevés és nincs túl sok vezetőjelölt sem.

1996 és 2001 között: Már akkreditált vezetők és jelöltek maroknyi csapata folytatja a munkát: tanulnak, tapasztalnak, majd pedig, amikor a jelölteket akkreditálják, gyakorlatilag többszörösére nő a ligavezetők (LLL szoptatási tanácsadók) és a csoportok száma. Ez lehetővé teszi, hogy több anyához eljussanak és hogy közülük még több jelölt jöjjön. Közben a Ligából kinőtt Szoptatásért Magyar Egyesület a másik fontos célterületen, az egészségügyi dolgozók képzése terén nagyon sokat halad előre. Ennek igen nagy a jelentősége, ugyanis az egészségügyben is szükséges a változás ahhoz, hogy a családoknak (a mellettük álló LLL tanácsadókkal együtt) ne kelljen folyamatosan a szakdolgozókkal szemben harcolniuk, ha ki akarnak állni a szoptatás mellett.

2001 február – Az LLL kilép Budapesten kívülre! Akkreditálják Juhász Juditot (érdi csoport) és Ágostonné Szőcs Annát (pándi, majd monori csoport).

2001 – elindul az első La Leche Liga tanácsadói levelezőlista, akkor még a primlistán. Ez sokat segít az akkori aktív vezetők és vezetőjelöltek kommunikációjában, mivel elszórtan laknak mindenfelé és a kisgyerekekkel nem könnyű a közlekedés. Így könnyebbé válik az információcsere, a tevékenység szervezése és az aktivitás is nagyobb lesz. Az internet terjedésével nő az LLL ismertsége is, illetve a helyes információk sokkal több családhoz és egészségügyi dolgozóhoz jutnak el, mint korábban.

2001-ben már elindult az első honlap is, amit pár hónapig az extra.hu aldoménjén lehet megtalálni, de már 2001 novemberében regisztrálják az lll.hu doménnevet. A honlap tartalma ekkor részben a füzetekből áll, W. Ungváry Renáta engedélyt ad a Szoptatós Füzet közlésére is, és felkerülnek a régi újságok (LLL Lapja) cikkeit. Az utána megjelenő HírLLLeveleknek már mindig van egy on-line kiadása is.

2002 – Rózsa Ibolya (esztergomi csoport) és W. Ungváry Renáta (békásmegyeri csoport) lesz LLL vezető.

2003 – Kamlah SzilviátHajba Juditot és Török Katit akkreditálják tanácsadóként.

2003 ősz: “A La Leche Liga Lapja” új nevet kap, a 2003 nyárvégi-őszi számtól Ágostonné Szőcs Anna ötlete nyomán HírLLLevélnek hívják.

2005 végén – Dénes Anna is LLL szoptatási tanácsadó lesz, majd külföldre költözik, de e-mailen továbbra is sok magyar édesanyának segít.

2006 – Hat új LLL szoptatási tanácsadót akkreditálnak ebben az évben! Tőzsér Berta (békásmegyeri majd dabasi csoport); Somogyi Boglárka (tiszafüredi csoport); Schneiderné Diószegi Eszter (káposztásmegyeri csoport); Dombainé Fáy Tünde (komáromi csoport); Csákó Fruzsina (szekszárdi csoport); Kovalik Éva(soroksári, később dabasi csoport).

2007 – Szombatiné Prohászka Emese (cserkeszőlői csoport), Szatmári Dóra (szolnoki csoport); Rákosi Dóra(fóti csoport) az új tanácsadók, akik az LLL munkájához csatlakoznak.

2008 – Orsolicsné Mezei OrsolyaVerdes Dóra (budakeszi és szentendrei csoport) szerez akkreditációt. Ebben az évben kezd formálódni az erdélyi LLL is.

2009 – Tokodi Veronika (dunakeszi és gödi csoport) kezdheti meg tanácsadói munkáját.

2009 – Már magyar nyelven is elérhetővé vált a tanácsadói képzés. LLL-csoport indul Nagyváradon.

2010 – Patik Réka (kecskeméti csoport); Vető Lilla az új LLL szoptatási tanácsadók.

2011 – az LLL Magyarország önálló “area”, terület lett az LLL Európán belül. Ez egy nagy lépés a szervezet fejlődésében, növekedésében.

2012 – Wouters Krisztát (nagykovácsi csoport) akkreditálja a holland LLL, a jelenlegi legfrissebb tanácsadónk pedig Kalmár Szandi. Az LLL szeptemberben ünnepséget rendez 20. születésnapja alkalmából. Év végére megszületik az egyesület új alapszabálya, lehetőség van ezentúl a tanácsadókra vonatkozó rendes tagság mellett az egyesület pártoló tagjává válni.

2012 végén a 20 éves LLL Magyarországnak 25 önkéntes tanácsadója segíti az édesanyákat, és 13 baba-mama csoportja működik. Szeretettel gondolunk az LLL magyar nyelvű nagyváradi csoportjára: az erdélyi tanácsadókkal, Bruncsák Annával és Kovács Katalinnal együttműködve tartjuk naprakészen tudásunkat és lelkesedésünket!

2014 – új vezetőséget választunk, Schneiderné Diószegi Eszter lesz a Liga elnöke.

2015 – elindul a Breastfeeding Café Csörgő Andival

2016 – Kalmár Szandi és Wouters Kriszta elvégzi a La Leche Liga International kommunikációs képzését és elindul a 3 részes kommunikációs tanfolyam.

2017 – tavasszal a La Leche Liga International 60. évfordulója alkalmából konferenciát tartottunk, ahová az édesanyák mellett egészségügyi szakembereket is meghívtunk. Szoptatásra felkészítő tanfolyamot szervezett várandósoknak Verdes Dóra Budapesten és Pálné Gudmon Erika Siklóson. A szoptatás női művészetét újra megjelent.

La Leche Liga: 50 év!

Ami 1956-ban egy kedves kis helyi csoport találkozójaként indult, az mára egy világméretű nemzetközi szervezetté alakult, ami immár 50 éve segíti az édesanyákat és a babákat világszerte szoptatással, anyasággal kapcsolatos kérdésekben. A Liga története 50 évvel ezelőtt egy pikniken kezdődött, amikor is Mary White és Marian Tompson egy fa alatt ülve szoptatták babáikat és csodálkozva vették észre, hogy milyen sok édesanya áll meg mellettük azzal a sóhajjal, hogy „Én is szerettem volna szoptatni, de…”

Mary és Marian tudták, hogy azok a szoptatási problémák, amikkel ezek a nők szembesültek, nagyon sok édesanya számára ismerősek. Saját tapasztalataikat és az akkor elérhető kevés tudományos ismeretet összeszedve arra jutottak, hogy a sikeres szoptatás titka: a hiteles információ, az elszántság és a támogatás. Nem sokkal később egy szűk körű találkozót hívtak össze, melyen összesen heten vettek részt, és amelyen kirajzolódott előttük egy, a jövőben megalakítható szoptatási csoport terve.

Nyilvánvalóvá vált számukra, hogy az édesanyákban felmerülő két elsődleges szoptatással kapcsolatos aggodalom az, hogy nincsen elegendő tejük, illetve, hogy a tejük nem megfelelő a babájuk számára. Azt is tudták, hogy a más édesanyáktól kapott segítség mindegyikük számára jelentős támogatást jelentett, amikor ők maguk először kezdtek szoptatni. Az alapítók összeadták saját értékes tapasztalataikat, tudásukat és egyéni képességeiket, megtartották az első szoptatási csoportot 1956 október 17-én a Franklin Parkban.

A családias légkörű kis csoport hamar akkorává nőtte ki magát, hogy két kisebb csoporttá kellett szétválniuk. Lassanként a találkozók egyre szervezettebbé váltak, 1957-ben pedig megtalálták a szervezet hivatalos nevét is: La Leche League (a leche szó tejet jelent).

A Liga híres könyve: The Womenly Art of Breastfeeding eredetileg a csoportoktól távol élő édesanyák számára írott “tanfolyam” volt levél formájában, majd évekkel később könyvként hivatalosan is megjelent.

Az alapítókkal kapcsolatba került édesanyák közül sokan maguk is szerettek volna csoportot indítani, és ehhez támogatást is kaptak. A Liga szervezetének gyors növekedése azonban felvetette a szoptatással és az anyasággal kapcsolatban egy egységes filozófia kialakításának igényét, hogy ezzel biztosítani lehessen, hogy a világ minden táján ugyanazokat az információkat és ugyanazt a fajta támogatást kaphassák az édesanyák, ha a Ligához fordulnak segítségért. Ki kellett dolgozni egy egységes eljárást arra nézve, hogy kik alakíthatnak ligás csoportot, és ezen édesanyák számára biztosítani kellett az egymással való kapcsolattartás lehetőségét is. Ennek az igénynek az eredményeképpen jött létre a Vezető és Vezetőjelölt Osztály 1964-ben.

Jelenleg 66 országban több mint 3000 ligavezető dolgozik.

Noha a Liga az évtizedek során egyre nagyobb szervezetté vált és egyre több feladatot lát el (kiadványokat szerkeszt, konferenciákat, tanfolyamokat tart, tudományos kutatásokban vesz részt), legfőbb feladata mégis az édesanyáknak nyújtott személyes segítség és támogatás maradt.

Írta: Verdes Dóra

Forrás: Leader’s Handbook

Nézzd meg a videót!

W. Ungváry Renáta

W. Ungváry Renáta

Mesélj magadról, férjedről, családodról!

37 éves vagyok, három gyermekünk van, Matyi 1989-ben, Kristóf 1992-ben, Fülöp 1997-ben született. Magyar-történelem szakos bölcsészdiplomám van, a férjem pedig magyar-történelem-esztétika szakon végzett. Mindig arra törekedtünk, hogy minél több időt tölthessünk otthon és együtt. A munkát sosem hagytam abba egy hétnél hosszabb időre, de szabadúszóként dolgoztam, így magam dönthettem el, mikor, mit csinálok. A gyerekek születése után főként az esti, éjszakai órákban írtam a cikkeket illetve fordítottam, és más hasonló munkákat végeztem. Sikerült megoldanom, hogy pénzt is kereshessek és a családomat se kelljen magára hagynom. Ez nagyon fontos volt számomra, s örülök neki, hogy egészen 2000-ig nem kényszerültem arra, hogy ezen változtassak. (Azóta be kell már járom a Kismama szerkesztőségébe, ahol szerkesztőként dolgozom, és kedvenc témámmal foglakozhatok, sőt, Sződy Judittal és a főszerkesztő, Bálits Éva támogatásával anyatejes lobbyt alkotunk.) Fantasztikus volt, hogy tizenegy évig nem kellett munkahelyre bejárnom, mégsem kellett az aktív szellemi munkáról lemondanom.

Mindehhez férjem, Imre támogatása is nélkülözhetetlen volt. Ő is otthon dolgozott, hozzám hasonlóan szabadúszóként – ma már úgy látom, kész bűvészmutatvány, hogy megéltünk, de működött! Ugyanúgy kivette a részét mindenből, játszott a gyerekekkel, sétálni, kirándulni vitte őket, ha kellett, éjszaka, hajnalban is felkelt hozzájuk, főzött, vásárolt stb. Szoptatási és gyereknevelési kérdésekben komoly szakértővé lett ő is – mindig mindenben az én pártomon állt és támogatott. Rossz napjaimban is türelmesen kitartott, pedig nem mindig volt könnyű engem elviselni. Úgy is mondhatnám, tökéletes köztünk az összhang és a munkamegosztás. Fontosnak érzem, hogy gyermekeink ezt a családmodellt látják maguk előtt: a felelősség, a pénzkeresés feladata és a család örömei és bánatai egyenlően oszlanak meg kettőnk közt. Tudom, nem mindenkinek olyan a képzettsége és a munkája, hogy ezt megtehesse, nekünk igazán szerencsénk volt. Azért nem kell mindezt egészen múlt időbe tennem, bár kötött munkaidő mellett – el tudjátok képzelni – kevésbé ideálisnak mondható a helyzet.

Mivel foglalkoztál mielőtt megszülettek a gyermekeid?

Tulajdonképpen csak tanulással és újságírással, munkahelyem nem volt. Ez a helyzet születésük után sem nagyon változott.

Voltak esetleg olyan nehézségeid a szoptatással kapcsolatban, amelyek megoldásához nem, vagy csak nehezen kaptál segítséget?

Legtöbb problémám megoldásában az LLL kézikönyv segített, és a Sződy Judit barátnőmmel folytatott tapasztalatcserék. Csak vázlatosan sorolnám fel:

1. Mindháromszor császárral szültem, első problémám, mindjárt 1989-ben az volt, hogy nem mehettem rooming-inbe. Tíz napig voltam kórházban, Matyi súlyesése tetemes volt, otthon áttértünk az igény szerinti szoptatásra, de így is csak három hetesen érte el a születési súlyát. A mellem kisebesedett, majd, miután szoptattam tovább ugyanúgy, ahogy addig, szépen be is gyógyult a második hét végéig. Négy hónaposan már kapkodott az ennivalók után, ezért kb. öt hónapos korától naponta egyszer gyümölcspürét is kapott, amit pillanatok alatt befalt. Nagyon szeretett szopni, másfél évesen hagyta abba. Sajnos, az éjszakai szopásról én szoktattam le nyolc hónapos korában, ezt a mai napig is bánom, rá kellett volna bíznom. De akkor úgy éreztem, nem bírom tovább. Sajnos, ettől nem lett jobb alvó, a mai napig is gyakran felébred. Nagyon bánom, hogy akkor éjszakákon át gyötörtem magunkat azzal, hogy megpróbáltam rákényszeríteni az éjszakai alvást szopi nélkül.

2. Kristóf koraszülött volt. A klinikán és a védőnőtől nemigen kaptam segítséget. Az LLL könyvemben olvasottak segítettek át a mélységes válságon és kétségbeesésen. Ott olvashattam olyan anyák történeteit, akik hozzám hasonlóan 32. héten szültek, és egy idő múlva áttérhettek a teljes szoptatásra. Kristóf esete számtalan tanulsággal szolgált, és bár nagyon nehéz időszak volt, hálás vagyok érte, mert sokat tanultam belőle. Matyival minden túl könnyű volt, most jó volt megtapasztalni, hogy akaraterő, optimizmus és lelkesedés, valamint Imi segítségével minden problémát meg tudtam oldani. Igaz, rengeteget sírtam és nagyon sötéten láttam néha a helyzetet, de megtanultam fejni, pedig először rettegtem, hogy nem fog menni, hisz Matyinál sosem fejtem, tejadó lettem, és Kristi tökéletesen szopott egy hónapos korában, amikor először szoptathattam, pedig addig csak cumisüvegből kapott.
Kiderült, tápszert is adtak neki, pedig bőven vittem be az anyatejet. Amikor hazavittük, napokig nem volt széklete, majd egy kőkemény gombócot szült meg nagy kínok árán. Megdöbbentem, de az is kiderült egy telefon után, hogy a kórházban banánt adtak az én másfél hónapos, két kilós gyerekemnek, és ez okozott nála súlyos székrekedést. Amikor felháborodva kérdeztem, hogy miért, azt mondták, azért, hogy jobban hízzon. Egyébként évekig nem volt hajlandó banánt enni. Ezek után nyolc hónapig kizárólag szopott, mást nem fogadott el, ezért nem is erőltettem.
Tizenhét hónaposan hagyta abba magától. (Ő magától hagyta abba az éjszakai szopást 13 hónaposan, s azóta is alszik éjszakánként, mint a bunda.) Jó lett volna, ha tovább tart a szoptatás, mert nagyon beteg lett, tej, szója és tojásallergiás + lisztérzékeny, kész cirkusz volt a főzés, Pregomin tápszert kellett adnom neki. Mindez csak kétéves korában derült ki, jobb lett volna, ha még szopik, mert a tápszernek szörnyűséges csontenyv íze volt.

3. Fülinél majdnem minden ideálisan alakult. De sajnos, a kórházban kipróbáltam a fejőgépet, ami azon nyomban felszakította a mellbimbómat, és valószínűleg fertőzést okozott. Negyven fokos lázam lett, mire hazaértem, iszonyúan fájt a mellem, a sebek közül az egyik nem akart begyógyulni, hiába csináltam mindent úgy, ahogy az első gyermekemél. Végül Geréb Ági segített, antibiotikumot írt fel, és azt ajánlotta, mindig a beteg mellből kezdjem a szoptatást, és hónaljtartást javasolt. Mindez együtt tökéletesen bevált, már másnap lényegesen jobban voltam.
Füli nagyjából kilenc hónapig csak szopott, ettől kezdve kapott főzeléket is, a szopást pedig nem sokkal három éves kora előtt hagyta abba. Másfél évesen kértem Bianca segítségét, mert óránként akart szopni éjszaka, és már nem bírtam. Jó volt, hogy beszélgetni tudtunk erről, s végül úgy döntöttem, éjjel nem szoptatok többé. Továbbra is együtt aludtunk, de ha felsírt, csak megsimogattam. Három napig sírdogált éjszaka, de aztán már nem, és azóta is jó alvó.

Mikor találkoztál először a La Leche Ligával?

Ethel Sloan: A Nő biológiája című könyvének irodalomjegyzékében találtam rá “A szoptatás női művészetére”. Addig ügyeskedtem, míg sikerült szereznem egy német nyelvű példányt. Ez 1990-ben történt. Lenyűgözően jónak és hasznosnak találtam a könyvet, mely saját, addig szerzett tapasztalataimban is megerősített, és erőt adott ahhoz, hogy többek rosszallása ellenére egyéves koron túl is szoptatni merjem Matyit. Minden, szoptatással kapcsolatos kérdésemre és problémára választ adott.

Mikor gondoltál arra, hogy csoportvezető legyél?

Szerettem volna tapasztalataimat másoknak is átadni, mert láttam, mennyi minden múlik a jókor jövő biztatáson, korrekt információkon és hasznos tippeken. Füli szoptatása közben döntöttem úgy, hogy LLL tanácsadó leszek. A Szoptatásért Egyesületnek is tagja vagyok.

Tervezed-e hogy baba-mama csoportot indítasz?

Egyelőre a munkám miatt nehezen tudom elképzelni, de szeretném valahogy megoldani. Addig telefonos tanácsadással próbálok segíteni azoknak, akik hozzám fordulnak.

Gudmon Erika

Kedves Erika, mesélj magadról, a családodról!

Pálné Gudmon Erika vagyok, Budapest mellől 2007-ben költöztem Siklósra. Itt  élek férjemmel és két gyermekemmel: Barnabás 2008-ban, Sebestyén 2010-ben született. Férjem előző házasságában született fia 1995-ben látta meg a napvilágot.

Erika Pálné Gudmon fényképe.

Mivel foglalkoztál mielőtt megszülettek volna a gyermekeid?

Gyermekeim születése előtt rekreációs sportoktatóként dolgoztam, hölgyeknek tartottam torna foglalkozásokat. Ezt a munkát a rugalmas időbeosztás  miatt később is tudtam folytatni kiegészítve várandós és szülés után lévő anyukák tornájával, babahordozási tanácsadással és masszázs kezelésekkel.

 

Voltak nehézségeid a szoptatással kapcsolatban?

 Igen, első gyermekem szoptatása alatt többször volt fájdalmas tejcsatorna elzáródásom, és akadt még több, kisebb nehézség is

. Információk és segítség után kutattam az interneten, ekkor találkoztam a La Leche Ligával. A honlapon található cikkek nagyon hasznosak voltak számomra, főleg azért, mert hozzásegítettek ahhoz, hogy jobban megértsem kisbabám jelzéseit, bízzak magamban és  könnyebben megtaláljam saját, természetes ritmusunkat. Kezdetben -bár nem időre szoptattam a kisfiamat – mégis próbáltam valamiféle szabályszerűséget követni, hogy mindent jól tegyek. Később a Ligától kapott helyes információk és támogatás, a rugalmasság és az ösztönösség könnyebbé és teljesebbé tették napjainkat.

Mikor éreztél igényt arra, hogy megoszd tapasztalataidat más édesanyákkal? Mikor gondoltál arra, hogy csoportvezető legyél?

Első kisfiam egy olyan városban született, ahol akkor még kevés embert ismertem (családom és akkori barátaim is távol voltak), így nagy szükségét éreztem, hogy több, hozzám hasonló élethelyzetben levő anyukával ismerkedjek meg.

2010-ben indítottam egy baba-mama kört, ahol anyaságunkról, babahordozásról, gyermeknevelésről  beszélgettünk. Gyakori téma volt a szoptatás is, így éreztem szükségét, hogy még többet tanuljak a témában segítve ezzel a hozzám forduló édesanyákat.

Kovalik Éva dabasi LLL csoportjába kezdtünk el járni, majd Évi segítségével megkezdtem a ligás képzésemet.

 1. januárjában akkreditáltak LLL tanácsadónőként, azóta vezetem a siklósi LLL baba-mama csoportot is havi rendszerességgel.

Nagyon fontosnak tartom a közösség megértő, támogató légkörét. Úgy érzem, sok esetben az anyukáknak már is az nagy segítség, ha eljönnek, és látják,hallják, hogy más anyák és családok is hasonló nehézségekkel küzdenek. Egymás tapasztalataiból is sokat lehet tanulni. Jó érzés,ha tudja az ember, hogy nincs egyedül. Manapság sajnos nagyon sok anyuka érzi magányosnak magát a kisbabájával, így egy elfogadó, segítő közösség igazi támasz lehet.

Baba-mama csoportunk a helyi és környékbeli Védőnői Szolgálat támagatását is élvezi, ez is nagy öröm és segítség.

Találkozóinkat Siklóson minden hónap első csütörtökén tartjuk, ahová szeretettel várjuk az érdeklődő kismamákat és édesanyákat .

Fake ID requirements for www.lll.hu customers application, english version

buying fake id on sites like idhurry or idgod is not acceptable either for young mothers or for their children. These fake id are designed for students and alcohol purchases and are not accepted on LLL.hu